Gratis parkering på kommunale plasser.

Bærum kommune har besluttet å innføre gratis avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i sentrumsområder til og med 31. august 2020.

Det vil fremgå av skiltingen på stedet hvilke strekninger/områder dette gjelder.
Her kan du se hvilke plasser det gjelder (pdf). 

Maksimal tillatt parkeringstid må fortsatt overholdes der det er regulert.