Ved å bruke beitedyr ønsker Dine Røtter å gjenåpne gjengrodde arealer på Wøyen gård.

Wøyen gård er Bærum kommunes vakre gård, med den største samlingen av fredede bygg i kommunen. Gården preges av den flotte eikealleen fra 1800-tallet, som er meget godt bevart. Andre deler av landskapet er preget av gjengroing, blant annet en tidligere frukthage. Dine Røtter ønsker å gjenåpne dette landskapet ved å bruke beitedyr og har gjennom Bærumspakken fått midler til dette.

Det aktuelle området ligger sentralt til på Wøyen gård, like sydøst for hovedtunet og langsmed en turvei langs Sandvikselva. Gjennom sesongen kan det være aktuelt med ulike beitedyr, som for eksempel hest, gris, høner eller geiter. Dyrene vil gjøre Wøyen gård attraktiv som en levende gård.

– Dette er et viktig tiltak som bidrar til økt kunnskap om jord- og hagebruk, lokal dyrking og matproduksjon som andelshaverne vil bidra til å formidle til samfunnet. Pandemien har synliggjort at egen dyrking kan være et tiltak for redusert sårbarhet og avhengighet av import og transporterte matvarer, sier Unni Larsen, leder for Bærumspakken.

– Andelsbruket sikrer at gårdens jordsmonn og andre gårdsressurser holdes i hevd og kaster av seg avling på Wøyen. På et innovativt vis legger Dine Røtter til rette for å realisere visjoner om urbant landbruk og om Klimakur 2030 i landbrukssammenheng, sier Larsen.

Beitedyr på Wøyen gård. Gris på andelsbruk

Dine Røtter driver et andelslandbruk på gården, hvor andelshavere dyrker grønnsaker sammen med eller for kundene.