For å kunne avvikle julesalget på en smittevennlig måte, samt utlevere kaker til skoleklasser som driver dugnadssalg, ønsket Grini hjemmebakeri å benytte parkeringsplassen på gården til drive-in.

Grini hjemmebakeri søkte om og ble innvilget 100 000 kr i støtte fra Bærumspakken til leie av infrastruktur som telt, strøm, skilting og flere kasser.

Derved kunne kunder forhåndsbestille og få varene utlevert på parkeringen uten å gå ut av bilen. Det var også mulig å handle direkte ved å se varene på et bord og peke på hva man ønsket.

I tillegg kunne skoleklasser og foreninger som solgte kaker gjennom dugnad kunne få utlevert kaker uten å komme inn i et lite trangt lokale.

Grini hjemmebakeri drive-in