Kruser elbåtpool

Med midler fra Bærumspakken er det etablert en delingstjeneste for elbåter på Oksenøya Marina.

Det lokale selskapet Kruser har etablert en delingstjeneste for elbåter ved Oksenøya Marina i Bærum og Aker Brygge i Oslo. Midlene til ladeinfrastrukturen til elbåtpoolen ved Oksenøya Marina kommer fra Bærumspakken. 

Krusers elbåtpool bidrar til et mer klimaklokt båtliv. Deling av elbåter bidrar til bedre ressursutnyttelse, samtidig som elektrisk motordrift reduserer miljøavtrykket. 

­­– Dette er et spennende prosjekt! Bærum skal være en klimaklok kommune, og både deleordninger og elektrifisering er viktige tiltak hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene, sier kommunalsjef for Tekniske tjenester i Bærum kommune Svein Finnanger.

Oksenøya Marina

Med støtte fra Bærumspakken har Kruser kraftig oppgradert kabelstrukturen til elbåtpoolens plasser ved Oksenøya Marina. Dette for å få en sikker og god lading. 

Kruser har også installert overvåkning basert på smarthus-teknologi. Denne vil gi et datapunkt om strømtrekk, slik at informasjon om ladestatus kan brukes til å optimalisere båtpoolen og gi varsel ved driftsproblemer, eller om et medlem av båtpoolen ikke har satt båt til lading.  

– Bærum kommunes bidrag til ladestruktur på båtplassene ved Oksenøya Marina er svært viktig for oss, sier grunder og daglig leder i Kruser AS, Christer Ervik. 

Kruser vil dele informasjon om hvordan en båtpool fungerer, hva slags strømforbruk og når strømmen trengs for å gjøre de beste valgene – både med tanke på lokasjoner og installasjon av infrastruktur på nye og eksisterende båthavner. Kruser vil i tillegg utrede hvordan bruk av lokal sol- og vindkraft, samt smart batteristyring, kan bli nyttig fremover.  

Les Finansavisens artikkel om Kruser og delingstjenesten her.