Bærumspakken skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen.

Bærumspakke 1

Vedtatt i Formannskapet 15. april 2020.

Den første Bærumspakken var i hovedsak knyttet til å holde i gang eksisterende og igangsatte nye prosjekter i kommunal regi. I tillegg inneholdt denne pakken støtte til kultur og idrett – Kulturpakken og Idretts pakken.

Her kan du lese den politiske saken om Bærumspakke 1.

Vedlikeholds pakke

Bærum kommune mottok 58,4 mill. kr fra staten til å forsere bygg- og anleggsprosjekter. Kommunen prioriterte prosjekter innen skole, barnehager, og sykehjem. 

Bærumspakke 2

Vedtatt i Formannskapet 16. desember 2020.

I Bærumspakke 2 ble det satt av 10 millioner kroner til bransjer som er hardest rammet av pandemien, som servering, reiseliv og treningssentre. Det ble utviklet en egen støtteordning for servering og treningssentrene med en ramme på henholdsvis 2 mill. kr til serveringsbransjen og 1 mill. kr til treningssentrene.

I Bærumspakke 2 inngikk også kompetansehevende tiltak og til videreføring av enkelte tiltak fra BP1, som husleieutsettelse, frafall av skjenkeavgift, støtte til kultur og idrett.


Her kan du lese den politiske saken om Bærumspakke 2.

Bærumspakke 3

Vedtatt i Formannskapet 12. januar 2022.

På grunn av at Bærum ikke fikk støtte i den lokale kompensasjonsordningen del 4 og 5, og andre uforutsette hendelser som høye strømpriser denne høsten, var det behov for å skjøte på de statlige ordningene ved å videreføre enkelte tiltak fra Bærumspakken 1 og 2.

Bærumspakke 3 var på til sammen 5 millioner kroner. Det var en så kalt «ventilordning» for virksomheter som ikke mottar støtte, eller tilstrekkelig støtte fra andre ordninger.

3 mill. kr ble satt av til strømutfordringer for idrettslag og idrettsanlegg. Bærum kommune Idrett og bad administrerte ordningen sammen med Bærum idrettsråd.

Her kan du lese den politiske saken om Bærumspakke 3.

Vedtatt i Formannskapet 31. mai 2023. 

Bærumspakke 3 har som mål å støtte tilrettelegging og tilbud til gründere og start-ups i Sandvika. Ordningen skal prioritere etablering av nye og/eller styrke eksisterende lokasjoner og aktører som tilbyr arbeidsplasser og møteplasser for målgruppen gründere og start-ups. 

Pakken er på totalt 2 millioner kroner. 

Søknadsfrist 30. juni 2023.

 

Her kan du se hvilke bedrifter som mottok støtte gjennom Bærumspakke 1, 2 og 3.