Invitasjon til kurs

På dette digitale kurset får du en innføring i hvordan du kan tenke nytt rundt tilskuddssøk, søknadsskriving og hvordan bruke Tilskuddsportalen mer hensiktsmessig.

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner og kommuner.

Tid: 16.09.2021 kl. 18.00-20.00
Sted: Zoom
Møte ID: 825 0116 1821
Kursholder: Anne-Grethe de Geus

 

Velkommen til kurs!