Tilskuddet har som formål å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i produksjons­skog og prioriterer tiltak på arealer med midlere og høy bonitet tidlig i foryngelsesfasen.

Kriterier for  tilskuddet i 2017 kan du lese her (pdf).