Hovedformål med ordningen

  • Stimulere og legge til rette for arbeid som fremmer og ivaretar kulturminner og kulturhistorie i Bærum
  • Stimulere innbyggerne i Bærum til å delta i frivillige organisasjoner som arbeider for å synliggjøre kulturminner og videreføre kulturarven
  • Synliggjøre kulturminner i Bærum i media og i reiselivssammenheng
  • Gjennom kulturarven skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet for beboere og innflyttere
  • Tilrettelegge for kontinuitet i kulturminnevernet

Søknadsfrist

1. mars

Søknadsskjema Kulturvernformål - søknad om tilskudd til frivillig organisasjon

Hvem kan søke?

Museer og frivillige organisasjoner

Målgruppe

Museer og frivillige organisasjoner

Krav til dokumentasjon

  • Årsmelding fra fjoråret som er godkjent av årsmøtet
  • Revidert regnskap for fjoråret
  • Plan og budsjett for prosjektet

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Kulturvern - Elisabeth Skaset

Hva kan støtten brukes til?

  • Museers og samlingers drift og prosjekter
  • Frivillige organsisasjoners drift, prosjekter og lokalhistoriske utgivelser med kulturhistorisk formål.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles administrativt i kommunen. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn i kulturminnevernet i Bærum.

 

Søknadsskjema Kulturvernformål - søknad om tilskudd til frivillig organisasjon