Det kan søkes om midler til museer og kulturhistoriske samlinger til deres drift og, og til tiltak for å sikre kulturminner og kulturhistorie i Bærum.

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2024
Istandsetting av kulturminner