Tilskuddsordningen "Grunn- og medlemstilskudd" er slått sammen med Driftstilskudd.