Bærum kommune inviterer frivillige organisasjoner, lag og foreninger som planlegger å søke kommunen om midler til helse- og velferdsformål (helse og sosial), til kurs i søknadsskriving torsdag 9. september kl. 18:00 – 19:30.

Bærum kommunes tilskuddsordning for helse- og velferdsformål skal støtte tiltak som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Bærum kommune. Frist for å sende inn søknader til denne tilskuddsordningen er 1. oktober.

Innholdet i kurset vil være:

  • søknadskriterier,
  • hva bør en god søknad inneholde; målsetting, målgruppe, aktivitet, gjennomføring
  • hvordan sette opp en god prosjektbeskrivelse,
  • budsjett.

Kurset holdes digitalt på Teams. Det legges opp til aktiv deltakelse underveis i kurset. Frist for å melde seg på kurset er 2. september og det er bindende påmelding. Påmelding til Elisabeth Eide: elisabeth.eide@baerum.kommune.no

Link til møte vil bli sendt til alle som er påmeldt i forkant av kurset.

Velkommen til kurs! Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på elisabeth.eide@baerum.kommune.no