Fristen for å søke om treningstid ved utendørsanlegg og BIP fotballhall er 1. februar. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte blir sendt ut i uke 6.

Tidsperiode for mulig tildeling av treningstid

Tidsperioden for trening/arrangementer på kommunale gressbaner er cirka 10. mai - 30. september. For fotballbaner med grus og kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.

I Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes for tidsperioden fra og med skolestart til og med uke 39. For vintersesongen kan det søkes om tiden fra og med uke 41 - 30. april.

Kriterier

Fristen for å søke om treningstid er 1. februar. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte blir sendt ut i uke 6.

Søknadsprosessen

Utendørsidretter kan også søke om treningstid i friidrettshallen i Bærum idrettspark. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til fordeling er begrenset da friidrett er prioritert.

Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Fordeling styrketrening og trening i friidrettshall vil foreligge etter at søknadsprosess for innendørsidretter er gjennomført.