Fristen for å søke om trenings- og arrangementstider ved utendørsanlegg og i Bærum idrettspark (BIP) fotballhall, friidrettshall, friidrettsstadion og styrketreningsrom er 1. februar. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling blir sendt ut i uke 6.

Tildelt treningstid Bærum idrettspark fotballhall

Tidsperioder for mulig tildeling av treningstid

Tidsperioden for trening/arrangementer på kommunale gressbaner er cirka 10. mai - 30. september. For fotballbaner med grus og kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.

I Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes treningstid/leie for vår/høst 29. april til 14. juni - høst i tidsperioden 19. august – 27. september, og for vintersesong fra 7. oktober 2024 til 25. april 2025.

Kriterier

Fristen for å søke om treningstid er 1. februar. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling blir sendt ut i uke 6.

Søknadsprosessen

Utendørsidretter kan også søke om treningstid i friidrettshallen og på friidrettsstadion i Bærum idrettspark. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen og på friidrettsstadion vil vi presisere at antall timer til fordeling er begrenset da friidrett er prioritert.

Vær vennlig og les hele informasjonsbrevet før søknadsskjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Fordeling styrketrening og trening i friidrettshall vil foreligge etter at søknadsprosess for innendørsidretter er gjennomført.