Planen «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023–2026 i Bærum» erstatter tilsvarende plan for perioden 2019–2022.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026

Planen ble behandlet politisk høsten 2022.

Planen setter fokus på folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er foreslått visjon, mål og tiltak for kommunens engasjement i planperioden. Planen omfatter også en prioritert plan for anleggsutvikling hvor kommunal delfinansiering foreslås.

«Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023–2026 i Bærum» er en tematisk plan, dvs. uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer.

Anleggsplan 2023-2026
Rullering Anleggsplan 2024-2027
Barn leker i skogen