Bookingsystem

I bookingsystemet finner du informasjon om lokaler og uteområder til lån og leie i kommunen. Kommunens lokaler, inkludert møterom i kommunegården, vil kunne lånes av frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Her kan du booke lokaler og finne informasjon - bookingsystemet

Kommunegården

På ettermiddagene i ukedagene vil det være mulig å leie eller låne i Kommunegården. I det store møtesenteret U1 og Aktivitetsområdet U2 i underetasjen finnes det et bredt utvalg av møterom i forskjellige størrelser og oppsett. I Aktivitetsområdet U2 finnes det tre møterom med kjøkken og et stort aktivitetsrom.

Lokalene er tilgjengelig for lån og leie for blant annet frivillige organisasjoner, lag og foreninger mandag til torsdag kl 17.00 - 22.00 og fredag 17.00 - 20.00

Her kan du leie lokaler i Kommunegården

Skolebygg og gymsaler

Her finner du oversikt over skolene i Bærum.

I arrangementsporten kan du finne informasjon om lån og leie av byscenen og friområder.

Friområder

Bærum kommune ønsker generelt ikke å leie/låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes utleid/utlånt dersom arrangementet fremmer friområdene på en positiv måte og ellers ikke er til hinder for allmennheten.

Les mer her.

Byscenen i Sandvika ligger i Byparken ved elven nedenfor Rådhusbroen ved Kommunegården. Her holdes det konserter og andre arrangementer i løpet av sommerhalvåret. Ønsker du å bruke scenen og lage et arrangement i Byparken må du søke Bærum kommune om tillatelse til bruk.

Les mer her.