Seniorsentrenes lokaler leies ut på kveld/helg. Det leies ut til arrangementer som barnedåp, konfirmasjon, selskap/fest (kun til målgruppen 60+), velmøter og lignende.

Leietaker skal være til stede og er ansvarlig for lokalene i leieperioden.

Etter endt bruk skal lokalene vaskes, ryddes og tilbakeføres til samme stand som ved overtakelse.

Til møtevirksomhet på dagtid har vi møterom i forskjellige størrelser som prioriteres for grupper og organisasjoner som passer inn i seniorsentrenes virke.

Antall rom og størrelse vil variere fra de enkelte sentrene.
Ta kontakt med oss for forespørsel og leieavtale.

 

Anledning Priser       
Enkeltanledninger (møterom og kjøkken) 1 769,-
Enkeltanledninger (møterom og uten kjøkken)   887,-
Faste leietakere (møterom og kjøkken) 1 267,-
Faste leietakere (min. ½ års kontrakt)   550,- per møte
Helg:  
Fredag/lørdag/søndag inkl. kjøkken (dåp konfirmasjon etc.) 4 238,-
Pensjonister 2 778,-