Bærum kommunes frivillighetspris går i år til Najat Derraz for sitt engasjement og innsats i Skytterdalen.

Juryens begrunnelse for Frivillighetsprisen 2020:

Frivillighetsprisen 2020 gikk i år til Najat Derraz, som i flere år har arbeidet som frivillig i Skytterdalen. Hun har gjort et vidt spekter av praktiske oppgaver, hjelper innvandrerkvinner med jobbsøking, deltar i kulturlivet, arbeider frivillig på prosjekt om bomiljø, gjennomfører hyggetiltak for familiene i Skytterdalen og leksehjelp for barna i området.

Prisen ble delt ut 9. desember 2020 av ordfører Lisbeth Hammer Krog og Bærum Frivilligsentral.

Ordfører lisbeth Hammer Krog og prisvinner  Najat Derraz

På grunn av koronapandemien ble den delt ut utendørs i Skytterdalen. Ordføreren takket prisvinneren for hennes fantastiske innsats og rettet samtidig en stor takk til alle frivillige i kommunen.

– Dere fortjener heder og ære for den fantastiske innsatsen dere gjør! – Styrking av frivillighet og innbyggersamarbeid er en viktig satsing i kommunens Handlingsprogram 2020–2023.

Juryen

Juryen har bestått av Frode Geitvik, juryens leder, og styreleder i Bærum Frivilligsentral, Dag Egil Strømme, leder av Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Anne Beathe Ryttersveen, Bærum kulturråd, og Trond Elvestad, Bærum Vest Rotary.

Frivillighetsprisen ble i år delt ut for 17. gang.