Kommunen tilbyr uforpliktende og gratis energirådgivning til alle private boliger i Bærum.

Alle som eier en privatbolig i Bærum, kan få uforpliktende og gratis energirådgivning.

Du kan få rådgivning digitalt eller i hjemmet ditt. Energirådgiveren vil gi deg objektive råd om de beste energitiltakene du bør gjøre i din bolig. Det er selskapet Energiportalen som er ansvarlig for hjemmebesøket. 

I etterkant av besøket mottar du en rapport med forslag til tiltak du kan gjennomføre, og hvilke av tiltakene som støttes av kommunen.

Mer informasjon og hvordan du bestiller time finner du her. Du kan også ringe for å bestille time, tlf.: 47 22 20 76.

ENØK-rådgivningen har mottatt ekstra støtte gjennom «Bærumspakken».

Logo Bærumspakken

ENØK - søknad om tilskudd