Bærum kommune er samarbeidspartner i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN). Forskningssenteret skal bidra til å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Senteret gjennomfører forskning på nullutslippsområder i smarte byer og har som mål å utvikle løsninger, for framtidens bygninger og byområder, som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan bli en realitet. 

NTNU ved Fakultet for arkitektur og design, er vertsinstitusjon for FME ZEN og leder forskningssenteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi. I tillegg er det flere samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig virksomhet. 

Les mer om FME ZEN på deres nettsider. 

– Vi ville være en del av FME ZEN Centre fordi vi ønsker å spille på lag med de beste miljøene i Norge, som også ligger helt i forkant internasjonalt når det gjelder utvikling av nullutslippsmiljøer. Det å bli med i ZEN blir en fin læringsarena for nye klimavennlige løsninger i samarbeid med forskning og næringsliv, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog da hun deltok på ZEN-konferansen i 2018.

FME ZEN har per nå syv pilotprosjekter i Norge, der ett av dem er lokalisert på Fornebu. Ett av hovedmålene i Bærum kommunes Klimastrategi 2030 er at Fornebu skal være etablert som et nullutslippsområde i 2027.

Kommunens neste Futurebuilt-forbildeprosjekt på Fornebu blir Oksenøya senter - som innebærer smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk. 

– Det kommende Oksenøya senter på Fornebu blir en innovasjonsarena og et utprøvingsområde med 5-parallell barneskole, barnehage til 300 barn, flerbrukshall, kunstgressbane og fremtidig bo- og behandlingssentre. Realiseringen av Oksenøya vil gi oss unik kunnskap og erfaring som kan overføres til andre prosjekter, sa Hammer Krog under ZEN-konferansen.

Samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig virksomhet i FME ZEN: 

Oslo kommune, Bergen kommune, Trondheim kommune, Bodø kommune, Elverum kommune, Steinkjer kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, Norsk Fjernvarme.