På våre bo- og behandlingssentre og i omsorgsboliger installerer vi pasientvarslingsanlegg. Pasientvarslingen består av en trygghetsalarm som man fester rundt håndleddet eller rundt halsen. Den kan man trykke på når man har behov for hjelp. Alle ansatte har en telefon hvor innkomne varsler vises og kontakt etableres.

Man kan også ha en sensor som gir varsling ved fall eller andre uønskede hendelser.

For personer med demens kan en trygghetsalarm gi større frihet. Med trygghetsalarm kan man bevege seg fritt rundt på institusjonen og utenfor, samtidig som personalet ved behov kan vite hvor vedkommende befinner seg.