Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. 

Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende.