Brann og røykvarsling

For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

Fall/ bevegelsesensorer – dørsensorer

Det er mulig å installere ulike fall/ bevegelse- og dør sensorer. Alarmen kan gå direkte til responssenteret eller til pårørende. Dette innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om via tildelingskontoret.

Elektronisk dørlås (E-lås)

Kommunen erstatter bruk av fysiske nøkler, og alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.