Med en elektronisk medisindispenser vil du få utdelt riktig dose medisin til rett tid. Erfaring viser at de som tar i bruk tjenesten opplever en positiv endring. De opplever større frihet i hverdagen og økt mestringsfølelse, fordi de selv kan håndtere sin egen medisinering.   

Kontakt Tildelingskontoret eller hjemmetjenesten dersom du ønsker å bli vurdert som bruker av elektronisk medisineringsstøtte. 

Bærum kommune har inngått avtale med leverandøren Evondos. Kontakt Atri-X hvis du ønsker å se og prøve elektronisk medisindispenser.

Se film fra leverandør: