Tuberkulosekontroll gjennomføre mandager kl.08:30-11:30 uten timebestilling

Sommerstengt

Det er ikke tuberkulosekontroll mandag 18. og 25. juli 2022 (Stengt i uke 29 og 30) Uke 31 utføres tuberkulosekontroll mandag 1. og 2. august

Summer hours:

There will no Tuberculosis controls the last two weeks of July. The office is closed week 29 and 30.
Week 31 we offer Tuberculosis drop-in both Monday and Tuesday; 1.August and 2.August.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som skyldes mycobakterien tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Hvorfor tuberkulosekontroll?

 • Finne de som er syke.
 • Hindre smittespredning.
 • Tilby effektiv behandling.
 • Identifisere smittede (smitteoppsporing).
 • Tilby forebyggende behandling.

Hvem skal testes? (gratis tjeneste)

 • Flyktninger og asylsøkere, skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst.
 • Au-pair
  "For deg som vurderer å ansette au pair" (pdf)
 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt.
  "Land med høy forekomst av tuberkulose"
 • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.

Tuberkulosekontroll skal utføres i den kommune der du har bostedsadresse.

Andre grupper som kan få utført tuberkulosekontroll

 • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus.
 • Arbeidstakere før utenlandstjeneste.
 • Henvisning fra lege/spesialist.

Pris for disse gruppene er 200 kr.

Hvordan utføres kontrollen?

 • Helsesamtale på Folkehelsekontoret, røntgenundersøkelse av lungene samt en blodprøve på Bærum sykehus. 

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Telefontid fra mandag til torsdag kl. 08.30-15.00. Stengt kl. 11.30-12.30 grunnet lunsjavvikling.

Telefon og resepsjon er ubetjent fredager. 

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA