Folkehelsekontoret tilbyr tuberkulosekontroll hver mandag kl. 8.30–11.30. Drop-in tuberculosis screening every Monday 8.30–11.30 AM. Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som skyldes mycobakterien tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Hvorfor tuberkulosekontroll?

 • Finne de som er syke.
 • Hindre smittespredning.
 • Tilby effektiv behandling.
 • Identifisere smittede (smitteoppsporing).
 • Tilby forebyggende behandling.

Hvem skal testes? (gratis tjeneste)

 • Flyktninger og asylsøkere, skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst.
 • Au-pair
  "For deg som vurderer å ansette au pair" (pdf)
 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt.
  "Land med høy forekomst av tuberkulose"
 • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.

Tuberkulosekontroll skal utføres i den kommune der du har bostedsadresse.

Andre grupper som kan få utført tuberkulosekontroll

 • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus.
 • Arbeidstakere før utenlandstjeneste.
 • Henvisning fra lege/spesialist.

Pris for disse gruppene er 200 kr.

Hvordan utføres kontrollen?

 • Helsesamtale på Folkehelsekontoret, røntgenundersøkelse av lungene samt en blodprøve på Bærum sykehus. 

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er stengt for besøk uke 50. Telefon holder åpent hverdager kl. 8.30-15.30. Stengt kl. 11.30-12.30 grunnet lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA