Drop-in tuberculosis screening every Monday 8.30–11.30 AM. There will be no screening on Monday 28 December 2020.

Tuberkulosekontroll hver mandag kl. 8.30–11.30 for arbeidsinnvandrere, flyktninger, aupairer og utvekslingsstudenter. Mandag 28. desember 2020 holder vi stengt.

Tuberkulosekontroll skal utføres i den kommune/bydel der du har bostedsadresse.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som skyldes mycobakterien  tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Hvorfor tuberkulosekontroll?

 • Finne de som er syke.
 • Hindre smittespredning.
 • Tilby effektiv behandling.
 • Identifisere smittede (smitteoppsporing).
 • Tilby forebyggende behandling.

Hvem skal testes? (gratis tjeneste)

 • Flyktninger og asylsøkere, skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst.
 • Au-pair
  "For deg som vurderer å ansette au pair" (pdf)
 • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt.
  "Land med høy forekomst av tuberkulose"
 • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.

Andre grupper som kan få utført tuberkulosekontroll

 • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus.
 • Arbeidstakere før utenlandstjeneste.
 • Henvisning fra lege/spesialist.
 • Koster kr 200 for disse gruppene.

Hvordan utføres kontrollen?

 • Helsesamtale på Folkehelsekontoret, røntgenfotografering av lungene samt en blodprøve på Bærum sykehus. 

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA