Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer. 

Gratis vaksine mot lungebetennelse frem til 30. juni

Folkehelsekontoret i Bærum tilbyr pneumokokkvaksine til personer over 65 år eller som tilhører risikogrupper. Du betaler kun for konsultasjon, selve vaksinen er gratis. Konsultasjon koster 120 kroner. 

Drop-in vaksinering: 

  • Torsdag 9. juni kl. 9-12.
  • Torsdag 16. juni kl. 9-12.
  • Torsdag 30. juni kl.9-12.

Du kan også bestille time på telefon 67 50 32 00. Timeavtalen må være innen 30. juni. 

Les mer om pneumokokkvaksine på FHI

Hva er pneumokokker?

Bakterien finnes naturlig i nese og svelg. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokkbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre.

Hvem bør vaksinere seg?

  • Alle personer over 65 år (hvert 10 år).
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Telefontid fra mandag til torsdag kl. 08.30-15.00. Stengt kl. 11.30-12.30 grunnet lunsjavvikling.

Telefon og resepsjon er ubetjent fredager. 

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA