Flåttsesong

Bestill time på Folkehelsekontoret i Sandvika telefon 67 50 32 00

TBE skyldes infeksjon med TBE-virus, som kan overføres fra infisert flått til menneske. Det finnes vaksine mot sykdommen. Personer som ofte blir bitt av flått i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er størst i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen. Vaksinasjonen består av to doser med intervall på 1-3 md første året, og en tredje dose før flåttsesongen året etter.

Folkehelseinstituttet: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (TBE)

Utbredelse av skogflåttencefalitt (TBE)

TBE-viruset forekommer mange steder i Europa, og har i de senere år etablert seg i kystdistriktene i Sør-Norge. 

Fore­komsten av TBE er lav i Norge. Totalt er det i perioden 1994 - 2015 diagnostisert 115 TBE-tilfeller i Norge, hvorav 97 var smittet i Norge. I 2015 ble det meldt 9 tilfeller, alle var smittet i Norge.

 • Alle de meldte TBE-tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder­fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.
 • I Norge lever flåtten langs kysten nord til Bodø. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.  I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått som er bærere av TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet antistoffer mot TBE i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Der det er påvist TBE i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men bare i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud har mennesker blitt smittet.

Skogflåttencefalitt (TBE) - om sykdommen

Den vestlige/sentraleuropeiske subtypen er aktuell i Norge. Skogflåttencefalitt (TBE), også kalt vestlig- eller sentraleuropeisk encefalitt, overføres via skogflåtten Ixodes ricinus. Det er denne flåttarten vi har i Norge. Den er også utbredt i resten av Europa og i USA. TBE er påvist i mange land i Europa. Sykdommen utgjør et folkehelseproblem, særlig i de østeuropeiske landene. 

Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og voksne som ofte får flåttbitt i områder med kjent TBE-smitterisiko vurderer vaksinasjon.
 • Risikoen for smitte er nå høyest i kystområder i Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått.
 • Vaksinasjonsanbefalingene gjelder både fastboende og besøkende.
 • De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogs­arbeidere, orienterings­løpere og personer som bor i telt, går tur eller opp­holder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte.
 • Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.
 • Grunnvaksinasjon består av 3 doser. De 2 første dosene gis med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet kan reduseres til 14 dager ved behov for rask beskyt­telse. Tredje dose gis før neste sesong (etter 5 - 12 måneder).
 • Etter første dose oppnås en delvis beskyttelse som inntrer i løpet av 2 uker og er kortvarig. Beskyttelsen etter 2 doser er 90 %, og tredje dose gir ca. 97 % beskyttelse.
 • Ved behov for fortsatt beskyttelse gis oppfriskningsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. år. For personer over 60 år bør det ikke gå mer enn 3 år mellom oppfriskningsdosene.
 • Vaksinen skal ikke gis til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn.
 • Vaksine kan fås ved henvendelse til fastlege. Den omfattes ikke av noen refusjonsordning.

Skogflåttencefalitt må ikke forveksles med bakteriesykdommen Lyme borreliose, som også overføres gjennom flåttbitt. Det finnes ikke vaksine mot Lyme borreliose.

Andre forebyggende tiltak

Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå sykdom som overføres med flåttbitt er å unngå å bli bitt av flått og fjerne flått så raskt som mulig.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA