Hva er skogflåttencefalitt (TBE)?

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter smitte av TBE-virus overført ved flåttbitt. Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå sykdom som overføres med flåttbitt er å unngå å bli bitt av flått og fjerne flått så raskt som mulig. Folk som ferdes mye i skog og mark i kystkommuner i de sørligste fylkene, bør vurdere å vaksinere seg mot skogflåttencefalitt. Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.

Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)

Bestill time på Folkehelsekontoret i Sandvika på telefon 67 50 32 00.

Vaksinasjonen består av to doser med intervall på 1-3 måneder første året, og en tredje dose før flåttsesongen året etter. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis oppfriskningsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. år. For personer over 60 år bør det ikke gå mer enn 3 år mellom oppfriskningsdosene.

Vaksinen skal ikke gis til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn.

Folkehelseinstituttet: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt må ikke forveksles med bakteriesykdommen Lyme borreliose, som også overføres gjennom flåttbitt. Det finnes ikke vaksine mot Lyme borreliose.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00.

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 grunnet lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA