- Dødsfallet til den unge gutten som følge av smittsom hjernehinnebetennelse er dypt tragisk. Mine tanker går til familie og venner. Det er viktig at alle tar godt vare på hverandre nå og benytter seg av de tilbudene som blir gitt fra helsevesenet, kommunen og kirken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Høvik kirke åpner kirken i dag 8. august fra kl. 20-21.30. Da vil kommunens psykososiale helseteam og flere prester vil være til stede i kirken. Alle er hjertelig velkomne.

Tilbyr antibiotika

I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) er det besluttet at alle ungdommer som var på reise til den greske øya Ios i uke 30 i forbindelse med russetur skal tilbys forebyggende behandling i form av en antibiotikatablett. Det oppfordres derfor til å oppsøke legevakten i Oslo eller Legevakten Asker og Bærum for å få utdelt antibiotika.

Ulike varianter av meningokokk

Vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse som er benyttet i Bærum beskytter mot ACWY variantene av meningokokk. Det tragiske dødsfallet ved Rikshospitalet 8. august 2023 skyldes meningokokk type B, som ikke er i vaksinen som normalt anbefales til ungdom. Meningokokk B er ikke vanlig årsak til alvorlig sykdom hos ungdom i Norge.

Følg med på symptomer

Samme råd om å følge symptomer og sykdomsutvikling gjelder fortsatt:

Dersom ungdom skulle blir syke med feber og får dårlig allmenntilstand bør det være lav terskel for å ta kontakt med fastlege eller legevakt. Informer gjerne helsepersonell om mulig kontakt med en person med meningokokksykdom.

De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare. Allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt. Ved lette allmennsymptomer og forkjølelsessymptomer uten feber er det ikke nødvendig å kontakte lege.

Ved blodforgiftning kan pasienten få ørsmå prikkformede hudblødninger. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem.

Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse.