Koronasertifikat legges ned 30. juni 2023

EUs koronasertifikat legges ned og fjernes fra Helsenorge 30. juni 2023. Grunnen er at EUs forordning om koronasertifikat blir opphevet denne datoen. De fleste land krever ikke lenger dokumentasjon på koronavaksine for innreise.

Du bør likevel sjekke hva slags krav som gjelder for de ulike landene. Du finner informasjon på nettsiden til regjeringen eller i appen Reiseklar (regjeringen.no)

Hvis du trenger dokumentasjon på vaksiner du tatt, kan du skrive dette ut fra nettsidene:

Mer informasjon om at koronasertifikatet legges ned finner du her.

Kan jeg få vaksinekort/oppdatert vaksinekortet mitt?

Hvis du ikke har vaksinekort (gul vaksinebok) kan du kjøpe dette på Folkehelsekontoret (150 kr).

Folkehelsekontoret kan oppdatere dette med koronavaksinene du har tatt såfremt disse er registrert i det nasjonale registeret Sysvak. I visse tilfeller vil dette kunne ta et par dager. Koronapass kan skrives ut gratis. 

Hvor finner jeg samtykkeskjema i forbindelse med vaksinering av barna mine?

Lenke til skjema samtykkeskjema for barn 5-15 år.

Jeg har fått en SMS fra Bærum, er den fra Bærum kommune?

Det kan du ikke være 100 prosent sikker på, men alle SMS-er som sendes ut i forbindelse med vaksinering mot Covid-19 har avsender "Bærum". I tillegg vil alle linker i en SMS peke enten mot Internett-domenet bkinfo.no eller baerum.kommune.no. Begge disse domenene eies av Bærum kommune.

Kan 12-åringer få dose 2?

Ja, de kan få tilbud om dose 2. Hvis de har hatt covid-19, får de som hovedregel ikke tilbud om dose 2. Se mer informasjon om dose 2 til 12-15-åringer.

Jeg har tatt oppfriskningsdose, men den er ikke registrert på Helse Norge. Hva gjør jeg?

Send en e-post til vaksine@baerum.kommune.no

Jeg har spesielle behov - må jeg melde det inn på forhånd?

Nei. Vi har folk/vakter/sykepleiere/lege på vaksinesenteret som hjelper til med spesielle behov, for eksempel rullestol, ekstra tilsyn, ledsager, hjelp til å komme seg inn og ut fra taxi eller bil, slippe å stå i kø, og medisinske spørsmål. Dette ordnes når man ankommer vaksinetimen og du må ikke melde det inn på forhånd.

Jeg er pårørende til/verge for en som ikke klarer å følge opp tilbud om vaksine selv

Vi setter stor pris på om du sender en e-post med navn og adresse til vaksine@baerum.kommune.no

Hvilken vaksine får jeg?

Vi vaksinerer med vaksiner fra Pfizer og Moderna. Hvis vi har begge typer tilgjengelig på vaksinesenteret kan du velge hvilken vaksine du ønsker. Du trenger ikke å ringe på forhånd for å gi beskjed om eller sjekke hvilken vaksine du vil he. Du vil bli spurt om dette ved innregistrering og vil få vaksinen du ønsker så lenge beholdningen rekker.

Jeg er gravid, skal jeg ta vaksine?

FHI anbefaler alle gravide å vaksinere seg mot Covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko, da anbefales vaksinasjon i 1. trimester.

send en e-post til vaksine@baerum.kommune.no

Mer informasjon fra FHI

Positiv test og vaksinering

Har du fått påvist Covid-19 skal du ikke møte opp til vaksinering.

Jeg har tatt vaksine i utlandet - kan jeg få det etterregistrert i Norge?

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet tilbys av noen fastleger og private aktører. Ta kontakt direkte.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Registreringen kan skje før reise til Norge.

Se HelseNorge for mer informasjon 

Hva koster det å ta vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Er koronavaksinen trygg?

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Les mer om de ulike vaksinene på FHI sine nettsider.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.