Hva er en helseambassadør?

  • En helseambassadør er en flerspråklig person som formidler informasjon om korona, testing, vaksine, smittevern, råd og regler til egne språkgrupper.
  • Helseambassadørene er frivillige ressurspersoner.
  • Helseambassadørene skal benytte eget nettverk og oppsøke familier og personer som kan ha nytte av muntlig og digital informasjon om korona og smittevern.  
  • Helseambassadørene skal formidle informasjon som kommer fra myndighetene. 

Helseambassadør-prosjektet i Bærum

  • Helseambassadørene i Bærum formidler informasjon på arabisk, amharisk, engelsk, farsi, fransk, filippinsk, kurdisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, somali og tigrinja.
  • Helseambassadørene har fått opplæring gjennom Vestre Viken helseforetak.
  • Prosjektet startet som et samarbeid mellom Bærum kommune, Vestre Viken og Rykkinn frivilligsentral.
  • Fra april 2022 er prosjektet videreført gjennom Sanitetsforeningen i Bærum.

Kontakt

Ønsker du kontakt med en helseambassadør, vil du vite mer om prosjektet eller kunne du tenke deg å bli helseambassadør?