Dersom en beboer eller en ansatt ved et sykehjem, en omsorgsbolig eller en fra hjemmetjenesten får påvist koronainfeksjon, vil følgende bli utført.

Beboer

  • Dersom en beboer får påvist smitte, tar kommuneoverlegen kontakt med sykehjemmet eller boligen. Det etableres et samarbeid om smittesporing. 
  • Kartleggingen gjøres i samråd med tjenesteleder for sykehjemmet, omsorgsboligen eller hjemmetjenesten. Dette gjøres for å få en best mulig oversikt over de som har hatt kontakt med den smittede i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor sykehjemmet, omsorgsboligen og eget hjem blir også kartlagt. Kommuneoverlegen vil gjøre en helt konkret vurdering av hvilke beboere, ansatte og andre som eventuelt kan være utsatt for smitte.
  • For beboer i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem vil det bli igangsatt smittevernprosedyrer som innebærer at beboer kun skal være på eget rom eller i egen leilighet/hus, ref. Folkehelseinstituttet. Kommuneoverlegen vil bistå med vurdering av smitteverntiltak ved det enkelte tilfelle.

Ansatt

  • Dersom en ansatt får påvist smitte, tar kommuneoverlegen kontakt med den smittede og tjenesteleder for å starte kartlegging av nærkontakter.
  • Kartleggingen gjøres i samråd med tjenesteleder for sykehjemmet, omsorgsboligen eller hjemmetjenesten. Dette gjøres for å få en best mulig oversikt over de som har hatt kontakt med den som er smittet i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor arbeidsplassen blir også kartlagt. Kommuneoverlegen vil gjøre en helt konkret vurdering av hvilke beboere, ansatte og andre som eventuelt kan være utsatt for smitte.
  • Ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (har hatt nærkontakt med en smittet eller vært i et område med vedvarende smitte) pålegges 14 dagers hjemmekarantene.
  • Dersom helsetjenesten identifiserer nærkontakter som har symptomer, vil de bli kontaktet og testet raskt.
  • Alle beboere, pårørende, ansatte og frivillige ved det aktuelle sykehjem, omsorgsbolig eller hjemmetjeneste vil få direkte informasjon dersom en slik situasjon oppstår.
  • Andre beboere og ansatte med lav smitterisiko (som ikke har hatt nærkontakt med en smittet eller selv har vært i et område med vedvarende smitte) kan leve som normalt, og ansatte skal møte på jobb som vanlig. Så lenge de ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, sår hals eller pustebesvær, anses de ikke som smittebærere.
  • Beboere, pårørende og ansatte skal være spesielt oppmerksomme ved luftveisinfeksjon (feber, hoste, eller sår hals) og straks kontakte kommunens koronatelefon ved symptomer: 67 50 59 99.