Normal drift

Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift. Følg med på din skole eller barnehage for informasjon om avvikende åpningstider. 

Når bør barn være hjemme? 

Råd fra kommuneoverlegene i Bærum: 

  • Ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer (hoste eller sår hals med eller uten feber)
  • Ved nedsatt allmenntilstand (barnet er ikke i form og virker å være syk)
  • Barn med rennende eller tett nese, men som ellers ikke virker syke kan møte i barnehagen eller på skolen

Når kan barna returnere til barnehagen?

  • Når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter.
  • Barnet kan returnere selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr (uansett farge og tykkelse), heshet eller lett hoste.

Råd om smittevern i skoler og barnehager

Se mer om råd om smittevern i skoler og barnehager på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Vaksinering av barn og unge 

Bærum tilbyr koronavaksine til barn og unge. Se mer om vaksinering her.