Solvik bo- og behandlingssenter

Velkommen til Solvik sykehjem

Her kan du lese om regler for besøk på sykehjem under pandemien

Solvik sykehjem ligger på Høvik og har tre langtidsavdelinger og to korttidsavdelinger, samt trygghetsavdeling og dagaktivitetssenter.

Sykehjemmet er delt opp i tre ulike hus; et hus på Solvikveien to på Sonia Henies vei. På Solvikveien har vi 100 enerom med eget bad og wc. Hvert rom, inklusive bad, er på ca 28 kvm. 

Tjenesteleder Rosa Paulsen telefon 67 50 92 20; mobil 483 00 259

Avdelinger

Kontaktinformasjon
avdelinger/
Besøksadresse
ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Kristine Antonisen 67 50 82 22/
468 05 699


Fagutviklingssykepleier Berit Irene Løberg  67 50 82 20
Henie Onstad Korttidsavdeling 1. etg


67 50 82 25
Besøksadresse: Sonja Henies vei 8, Høvik    

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/
Besøksadresse
ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Kristine Antonisen 67 50 82 22/
468 05 699


Fagutviklingssykepleier Berit Irene Løberg  67 50 82 20
Henie Onstad Trygghets- og korttidsavdeling 2. etg.    67 50 82 21
Besøksadresse: Sonja Henies vei 8, Høvik    

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Annette Linde 67 50 82 08
Henie Onstad Dagaktivitetssenter   67 50 82 10
Besøksadresse: Sonja Henies vei 12B, Høvik.    

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Liv Anne T. Berg 67 50 92 40

Solvik korttidsavdeling   67 50 92 04

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
  Konstituert avdelingsleder Tove Mette Olsen 67 50 92 02
Avdeling Utsikten  2. etasje   67 50 92 12

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Anna Rybicka 67 50 92 11
Avdeling Solsiden 1. etasje   67 50 92 01
Gruppe 1 A     67 50 92 89
Gruppe 1 C   67 50 92 81

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Jessie Aniversario Dajoyag 67 50 92 13
Avdeling Solhagen 1. etasje   67 50 92 03

 

Kontaktinformasjon
avdelinger/Besøksadresse ledelse TELEFON
Husøkonom Nina Aarøe Rasmussen   67 50 92 17

 

Nøkkelinformasjon

  • Solvik korttidsavdeling ligger i 2. etasje på Solvik sykehjem og har 23 enerom. På Solvik korttidsavdeling arbeider vi tverrfaglig i team slik at våre brukere skal nå sine mål på en god og tilfredsstillende måte. Vi arbeider etter klare mål som utarbeides i samråd med inneliggende pasienter og vi har stort fokus på egenmestring og motiverer til mest mulig selvhjulpenhet ved utskrivelse ut i fra gitte forutsetninger.
  • Solvik sykehjem, avdeling Henie Onstad korttids- og trygghetsavdelingen ligger på Sonia Henies vei 8. Det er 24 enerom for korttidspasienter og 6 trygghetsplasser fordelt på 6 rom. Alle rom har eget bad og wc.  Her kan du lese mer om Trygghetsavdelingen

Foruten sykepleiere og hjelpepleiere har vi på sykehjemmet aktivitør, fotpleier og frisør. Vi har lege fire dager per uke, en ergoterapeut samt fysioterapeuter. 

Solvik sykehjem har eksistert siden 1962, men har blitt renovert og blitt større, slik det er i dag sto det ferdig i april 2015. Sykehjemmet kan friste våre brukere med nye og moderne inne arealer samt fine utearealer.

Alle avdelinger under Solvik sykehjem har nær tilgang til sjøen og fine turmuligheter i området.

Tilbud

Fellesskap og aktiviteter

Det er ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, gjennom å benytte felles stuer både på hver enkelt avdeling og kantina i 1. etasje.

Det utarbeides individuelle tverrfaglige aktivitetsplaner for alle våre pasienter

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen.

Våre spisetider:

  • Frokost: kl. 09:00
  • Lunsj: kl. 12.30/ 13:00
  • Middag: kl. 16:00
  • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Café:

Åpningstider: Mandag - fredag klokken 11.00 - 14.00

Ungdomscafé:

Åpent søndager klokken 11.00 - 13.00

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 1 gang per uke på langtidsavdelingene og 3-4 dager i uken på korttidsavdelingene. Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Solvik sykehjem har ingen spesielle åpningstider

Telefon

67 50 92 00

Besøksadresse

Solvikveien 21
1363 Høvik

Reise til Solvik sykehjem

    Reise fra Solvik sykehjem

    Følg oss på Facebook