Lønnås helsehus og rehabilitering

Lønnås Helsehus og rehabilitering er for tiden under oppussing flyttet til ulike steder

Lønnås rehabilitering døgn og dag (1. etasje) er flyttet til Dønski sykehjem, Dønskiveien 55, 1346 Gjettum

Lønnås helsehus 2. og 3. etasje er flyttet til tidligere Vallerhjemmet, Lindelia 11, 1338 Sandvika

  • 1. etg. Rehabiliteringsavdelingen med 22 rehabiliteringsplasser, for tiden på tidligere Dønski sykehjem
  • 2 etg. Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser, for tiden på tidligere Vallerhjemmet
  • 3 etg. Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser, for tiden på tidligere Vallerhjemmet
  • Dagrehabilitering ligger også i 1 etasje og har plass til 10 brukere., for tiden på tidligere Dønski sykehjem

Avdelinger 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling for rehabilitering. Her er man en tidsbegrenset periode, hvor opptrening, mestring og livskvalitet står i fokus.   989 01 937


  Avdelingsleder for pleiepersonell tiltrer februar 2023.  
  Ingvild Akeren- avdelingsleder for ero- og fysioterapeutene. 930 48 216

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 2. etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 61 86
(Nødnummer: 480 27 734)*
  Avdelingssykepleier Monica Winger 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 3 . etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 66 81
(Nødnummer 480 12 862*)
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug  67 50 66 92

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås Dagaktivitets-rehabiliteringssenter har egen sjåfør, ergoterapeut, fysio-terapeut og logoped knyttet til sin stab.   67 50 67 09
  Avdelingsleder for pleiegruppen
Tone Regine Kristiansen

67 50 61 82
  Ergoterapeut 67 50 67 13
  Fysioterapeut 67 50 67 18

 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås omsorgsbolig   67 50 66 94/95

(Nødnummer: 480 20 050)* 
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Aktivitør Kristina Kopperud-Røseplass 67 50 66 99

Tilbud

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

  • Frokost: kl. 08.00-10.00 etter ønske
  • Lunsj: kl. 12.30
  • Middag: kl. 16.00
  • Aftens: kl. 19.00
  • Senkvelds: kl. 20.00/21.00

Mellommåltid etter behov og ønsker.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Institusjonen har lege til stede alle ukedager. Til sammen har vi 3 legeårsverk tilknyttet Lønnås.

Lønnås har en egen fysioterapiseksjon og ergoterapiseksjon tilknyttet huset.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier tilgjengelig. Personalet på helsehuset kan være behjelpelig med å bestille time. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende, og betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.

Aktivitør

Vi har egen aktivitør som er til stede 2 dager i uken som heter Kristina Kopperud-Røseplass. Kristina har ansvar for organisering av kultur- og musikkarrangementer, samt legge til rette for andre aktiviteter som pasientene kan nyte godt av. Oversikt over månedens kultur- og aktivitetsprogram henges opp i avdelingene. 

Aktivitetsplanen finnes på sykehjemmets info-skjerm ved inngangen. 

Til høyre på siden, finner du Facebooksiden til Lønnås helsehus og rehabilitering.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Følg oss på Facebook