Lønnås bo- og rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44

Velkommen til Lønnås sykehjem og rehabilitering

Lønnås Sykehjem og rehabilitering er en institusjon med til sammen 66 korttidsplasser, fordelt på 22 rehabiliteringsplasser og 44 korttidsplasser. Felles for alle pasientene som kommer til oss er at de får tilbud om et midlertidig opphold på institusjonen.

Korttidsopphold på Lønnås sykehjem og rehabilitering er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling eller et rehabiliteringstilbud.

Lønnås sykehjem og rehabilitering består av flere avdelinger: 

 • 1 etg .Rehabiliteringsavdelingen med 22 rehabiliteringsplasser
 • 2 etg. Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser
 • 3 etg  Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser
 • Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1 etasje og har plass til 10 brukere.

Frivillige på Lønnås

er en aktiv venneforening som består av: Lønnås venner, m.m. Ønsker du å være en del av frivillige hos oss, kontakt: Kristina Kopperud-Røseplass telefon 67 50 66 99

Avdelinger 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling for rehabilitering ligger i 1. etasje. Her er man en tidsbegrenset periode, hvor opptrening, mestring og livskvalitet står i fokus.   67 50 61 71

(Nødnummer: 480 19 260)*
  Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen 67 50 61 82

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 2. etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 61 86
(Nødnummer: 480 27 734)*
  Avdelingssykepleier Sanja Dinic 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 3 . etasje er en korttidsavdeling med 22 korttidsrom


67 50 66 81
(Nødnummer 480 12 862*)
  Avdelingssykepleier Ann-Therese Bjarkhaug  67 50 66 92

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås Dagaktivitets-rehabiliteringssenter har egen sjåfør, ergoterapeut, fysio-terapeut og logoped knyttet til sin stab.   67 50 67 09
  Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen

67 50 61 82
  Ergoterapeut 67 50 67 13
  Fysioterapeut 67 50 67 18

 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås omsorgsbolig   67 50 66 94/95

(Nødnummer: 480 20 050)* 
  Avdelingssykepleier Sanja Dinic 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Aktivitør Kristina Kopperud-Røseplass 67 17 78 03

Tilbud

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

 • Frokost: kl. 08:00 - 10:00 etter ønske
 • Lunsj: kl. 12:30
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00
 • Senkvelds: 20:00/21:00

Mellommåltid etter behov og ønsker.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Institusjonen har lege til stede alle ukedager. Til sammen har vi 2,2 legeårsverk tilknyttet Lønnås.

Lønnås har en egen fysioterapi seksjon og ergoterapi seksjon tilknyttet huset.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på institusjonen som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelpelig med dette. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende, og betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.

Frisør er tilstede mandag og onsdag. Telefon til frisør er 67 50 67 06 eller direkte til frisør Toril Christine Christiansen. Telefon 473 52 546 / e-post: tittitt-ch@hotmail.com 

Fotterapeutene Lønnås har åpent alle dager mandag til fredag. Telefon for bestilling er 67 50 67 07. Betaling skjer direkte til fotterapeut, som også har betalingsterminal.

Aktivitør

Vi har egen aktivitør som er til stede 2 dager i uken som heter Kristina Kopperud -Røseplass. Kristina har ansvar for organisering av kultur- og musikkarrangementer, samt legge til rette for andre aktiviteter som pasientene kan nyte godt av. Oversikt over månedens kultur- og aktivitetsprogram henges opp i avdelingene. 

Aktivitetsplanen finnes på sykehjemmets info-skjerm ved inngangen. 

Til høyre på siden, finner du Facebooksiden til Lønnås Sykehjem og rehabilitering

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Fredheimlia 44
1362 HOSLE

Reise til Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

  Reise fra Lønnås bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook