Lønnås bo- og rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44

Velkommen til Lønnås sykehjem og rehabilitering

Tjenesteleder Kristin Burmo telefon 67 50 67 03 

Her kan du lese om regler for besøk på sykehjem under pandemien

Lønnås sykehjem og rehabilitering består av flere avdelinger: 

 • Rehabiliteringsavdelingen ligger i 1 etasje. Der er det 22 rehabiliteringsplasser
 • Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1 etasje og har plass til 10 brukere.
 • Sykehjemsavdeling ligger i 2 etasje og der kan bo 23 pasienter.
 • Demensavdelingen ligger i 3 etasje. Det er en skjermet demensavdeling med 23 plasser, oppdelt i mindre enheter

Lønnås omsorgsbolig har 18 leiligheter og ligger ved siden av hovedbygget. Man går ut av hovedinngangen og til venstre.

Avdelinger 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling for rehabilitering ligger i 1. etasje. Her er man en tidsbegrenset periode, hvor opptrening, mestring og livskvalitet står i fokus.   67 50 61 71

(Nødnummer: 480 19 260)*
  Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen 67 50 61 82

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 2. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling med langtidsplasser.


67 50 61 86
(Nødnummer: 480 27 734)*
  Avdelingsleder Ann-Therese Bjarkhaug 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdeling 3. etasje er en skjermet avdeling for personer med demens.


67 50 66 81
(Nødnummer 480 12 862*)
  Avdelingsleder Kathrine Stokke 67 50 66 92

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås Dagaktivitets-rehabiliteringssenter har egen sjåfør, ergoterapeut, fysio-terapeut og logoped knyttet til sin stab.   67 50 67 09
  Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen

67 50 61 82
  Ergoterapeut 67 50 67 13
  Fysioterapeut 67 50 67 18

 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Lønnås omsorgsbolig   67 50 66 94/95

(Nødnummer: 480 20 050)* 
  Avdelingsleder Ann-Therese Bjarkhaug 67 50 61 96

*Nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Aktivitør   67 17 78 03

Nøkkelinformasjon

Lønnås har en egen fysioterapi seksjon og ergoterapi seksjon tilknyttet huset. Disse har hovedfokus på brukene ved rehabiliteringsavdelingen.

Det er frisør på huset som er her mandager & onsdager. Personalet kan hjelpe deg med bestilling av time, telefon til frisør er 67 50 67 06 eller direkte til frisør Toril Christine Christiansen. Telefon 473 52 546 / e-mail: tittitt-ch@hotmail.com 

 • Betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.

Fotterapeutene Lønnås har åpent alle dager mandag til fredag. Telefon for bestilling er 67 50 67 07.

 • Betaling skjer direkte til fotterapeut, som også har betalingsterminal.

Våre leger har ansvar for hver sine avdelinger, ønsker du kontakt med dem så avtal med personalet på avdelingen.

Vår aktivitør ordner med ulike typer aktiviteter for våre beboere og våre brukere. Aktivitør har mange frivillige som hun samarbeider med for å lage et allsidig og varierende program for våre beboere/brukere.

Frivillige på Lønnås

er en aktiv venneforening som består av: hagelag, Lønnås venner, leseombud, terapihunder, besøksvenner, frivillige til lørdagskafe, kordirigent, leder av musikkgruppe, turverter, yogatrener, sanggruppeassistenter m.m. Ønsker du å være en del av frivillige hos oss, kontakt: Grete Overskeid telefon 67 50 66 99

Tilbud

Aktivitetsplanen finnes på sykehjemmets info-skjerm ved inngangen. 

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Mandag: Fellestrim
 • Tirsdager: Trim med fysioterapeut
 • Torsdag: Fellestrim
 • Fredag: Fredagsklubb; Fredagsklubben er et spleiselag blant omsorgboligens beboere. Man betaler kakene selv.

Til høyre på siden, finner du Facebooksiden til Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Fredheimlia 44
1362 HOSLE

Reise til Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

  Reise fra Lønnås bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook