Bilde Lindelia eksteriør

Velkommen til Lindelia sykehjem

Lindelia legger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.

Pasientrommene

Alle rom er enerom, med eget tilstøtende bad. Av utstyr på rommet er det seng, nattbord og TV med standardpakke. Ønskes det flere kanaler må det bestilles og betales av pasient selv.

Det er hyggelig med egne møbler/eiendeler som setter et personlig preg på rommet. Vi anbefaler en god stol, et lite bord og gjerne en kommode. Det er alltid hyggelig med fotografier av familie og venner. Bilder kan henges opp i nylonsnøre som festes i kroker på montert list oppe på veggen. Utstyr for dette fås hos beboers primærkontakt. Det er ikke anledning til å feste noe direkte i vegg. Gulvtepper er ikke tillatt av hygiene -og sikkerhetshensyn (fallulykker).

Avdelinger

Lindelia består av to hus (A og B) forbundet med en glassgang. Det er innkjøring til garasje på enden av bygget, og det oppgang til begge hus fra garasjen.

Kontaktpersoner i avdelingen:

Primærsykepleier/primærkontakt har ansvaret for den faglige oppfølgingen av beboer. Det er primærsykepleier/primærkontakt som er beboer og pårørendes fremste kontaktperson og som har ansvaret for å innkalle til nettverksmøter.

Hus-A

 • Avdelingene: A1, A2 og A3
 • Administrasjon, dagsenter og café

Adkomst via hovedinngang i hus A

Hus-B

 • Avdelingene: B1, B2 og B3

Adkomst via hovedinngang i hus A. For å komme til B-huset må man gå igjennom avdelingene i A-huset. 

Administrasjon 

  Åpningstid Telefon
Resepsjon mandag til fredag 09.00 15.00 67 504 320
Cafe Matlevering til cafe (hverdager 08.00 - 15.30) 67 50 42 99
Varelevering (B-huset) Husøkonom dagtid 08.30-15.30 (- torsdager) eller kontakt resepsjon 67 50 42 96
Driftstekniker Dagtid 07.00-15.00 67 50 42 90
94 12 12 88

1. etasje:

Avdelingene A1 (HUS A) & B1 (HUS B)

Avdeling ledelse TELEFON Telefon
Avdeling A1 Avdelingsleder 
Eline Sandal-Christensen
900 40 024  
  Døgnbemannet telefon A1 67 50 42 03  
Avdeling B1 Avdelingsleder Therese Spydevold  67 50 42 88 918 29 559
  Døgnbemannet telefon B1 67 50 42 02  

 

2. etasje:

Avdeling A2 (HUS A) og avdeling B2 (HUS B)

Avdeling ledelse TELEFON Telefon
Avdeling A2 Avdelingssykepleier Reimy C.Hektoen 67 50 42 27 902 61 392
  Døgnbemannet telefon 67 50 42 30  
Avdeling B2 Avdelingsleder Nina Isaksen 67 50 42 26 916 29 487
  Døgnbemannet telefon 67 50 42 29  

3. etasje:

Avdeling A3 (HUS A) og avdeling B3 (HUS B)

Avdeling ledelse TELEFON Telefon
Avdeling A3 Avdelingssykepleier
Kristina Myrstad
67 50 42 57 902 42 486
  Døgnbemannet telefon 67 50 42 59  
Avdeling B3 Avdelingssykepleier Vibeke Reistad. 67 50 42 54 916 26 708
  Døgnbemannet telefon 67 50 42 58  

 

Dagsenter
Varelevering TELEFON
Ansvarstelefon dagsenter 67 50 42 20

Tjenesteleder

Lars Sandene Tolpinrud, telefon 489 96 113, e-postadresse lars.tolpinrud@baerum.kommune.no

Lindelia sykehjem exteriør 2021_1 Lindelia sykehjem exteriør 2021_2 Lindelia sykehjem exteriør 2021_3 Lindelia sykehjem exteriør 2021_4 Lindelia sykehjem Bilde fra terrassen2021_5 Lindelia sykehjem interiør 1 Glassgangen Lindelia sykehjem eksteriør 3 Lindelia sykehjem eksteriør 4 Lindelia sykehjem eksteriør Lindelia sykehjem eksteriør

Det er viktig for oss at beboerne så langt som mulig får leve livet sitt etter sine ønsker og behov i samarbeid med oss som jobber her, pårørende, venner og frivillige.

Velkommen til Lindelia sykehjem - brosjyre (pdf)

Nøkkelinformasjon

 • Lindelia sykehjem har 132 langtidsplasser, fordelt på seks avdelinger.
 • I tillegg har vi et dagsenter med 12 plasser.
 • Plassene blir tildelt via Tildelingskontoret i Bærum kommune.
 • Lindelia består av to hus (A og B) forbundet med en glassgang.
  • Det er innkjøring til garasje på enden av bygget, og det oppgang til begge hus fra garasjen.
 • Vi har høye faglige ambisjoner og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner. Blant annet tar vi imot studenter fra ulike helseutdanningsretninger. Dette er med på å styrke og utvikle oss faglig.

Tilbud

Lege

Vi har tre sykehjemsleger på Lindelia. I tillegg benyttes legevakten ved behov. Det er definert hvilken lege som har ansvaret for den enkelte avdeling. Avdelingsleder kan gi nærmere opplysninger om dette. Legen har innkomstsamtale med alle nye beboere og en årlig oppfølgingssamtale for beboer/pårørende. Eventuelle medisinske spørsmål rettes til ansvarshavende sykepleier som følger dette opp med legen og gir tilbakemelding. Lindelia dekker transport til spesialist eller til sykehus som sykehjemslege har henvist til. Lege/behandlinger bestilt/oppsøkt på eget initiativ, må dekkes av den enkelte beboer.

Tannlege / tannpleier

Alle beboere på langtidsopphold får gratis tannhelsetjeneste, forutsatt at man bruker det tannlegekontoret som kommunen har avtale med. Dersom noen ønsker å bruke privat tannlege, så må beboer/pårørende organisere og dekke kostnader for dette selv.
Tannpleier kommer ca. 1 gang pr. år, og henviser videre til tannlege ved behov. Vårt personale tar også kontakt med tannlege hvis det oppstår noe akutt. Det er Dønski tannklinikk som har ansvar for å følge opp Lindelias beboere.

Fysioterapi

For informasjon om fysioterapi på langtidsplass viser vi til denne lenken

Frisør og fotpleie:

Vi har frisør tirsdager og torsdager og fotpleier onsdager og torsdager.

Dette er tjenester som betales av pasient selv. Det dokumenteres i samarbeidsavtalen om dette er et tilbud beboer ønsker å benytte seg av, og eventuelt hvor ofte. Telefonnummer til frisør/fotpleier er oppgitt i telefonlisten på hjemmesiden.

Aktivitør:

Vi har to aktivitører (ett årsverk) ved Lindelia sykehjem. Aktivitetstilbudet består av en del arrangement i regi av den kulturelle spaserstokk, blant annet kunstutstillinger, foredrag og konserter. I tillegg har aktivitøren ansvaret for å koordinere arrangement i forbindelse med høytider, sommerfest og julebord, utflukter, lese -og samtalestunder mm.

Frivillige:

Vi har noen frivillige som stiller opp for oss, bla ved å hjelpe til når vi skal på tur. Noen spiller piano, har lese/samtalestund eller bidrar med ulike aktiviteter. Vi oppfordrer alle som kan bidra med frivillig arbeid til å ta kontakt med våre aktivitører.

Café

Åpningstider: hverdager kl. 11-14.30

Måltider:

Det er kjøkken på hver avdeling, all mat tilberedes der. Middag kommer fra sentralt storkjøkken, som klargjøres i avdelingen for servering her:

 • Drikke / lett måltid for de som er tidlig oppe
 • Frokost mellom klokken 9 og 11
 • Servering av frukt og drikke
 • Lunsj klokken 13
 • Middag klokken 16 og ettermiddagskaffe etter middagen
 • Kveldsmat klokken 19
 • Sen aftens / nattmat for de som har behov

Måltidene serveres i spisestuene som har tilknytning til kjøkkenet i avdelingene. Vi forsøker å gjøre måltidene til en sosial anledning, der pasientene samles i et hyggelig fellesskap rundt bordet. Det er anledning til å få mat servert på rommet dersom man ønsker det.

Fødselsdager

Vi markerer beboernes fødselsdag ved at vi serverer kake etter middagen, og det er hyggelig om pårørende kan delta på dette.
For å kunne sitte sammen i mer private omgivelser er det mulig å benytte glassgangen eller hagen. Dette avtales med personalet på forhånd. Vi låner ut servise/glass og bestikk, men man må selv dekke bord og rydde. Mat og drikke medbringes. Kaffe kan vi besørge.

Les mer om velferdsteknologi på Lindelia

Praktisk informasjon

Privattøy:

Privattøy må være merket med fullt navn ved innkomst og nytt tøy må merkes før det tas i bruk. Det er pårørende som har ansvar for merking av tøy, samt at det blir innkjøp nytt tøy ved behov. Det finnes trykte navnebånd å få kjøpt som kan sys eller strykes på. Vi kan ikke erstatte bortkommet tøy som ikke var merket.
Tøy til pasienten må tåle maskinvask, minimum 40 graders vask. Ulltøy/silke eller annet tøy av delikat kvalitet må håndteres av pårørende. I slike tilfeller ber vi om at det inngås avtale med primærkontakt.

Økonomi:

Ved innkomst avklares det hvem som er regningsmottager for beboer. Faktura for fotbehandling, frisør og regnskap for kontantbeholdning sendes dit.

Verdisaker:

Verdisaker som smykker, klokke eller gjenstander av verdi må ha særskilt privat forsikring. Dette gjelder også høreapparat, briller og tannproteser.

Vi anbefaler at smykker som ikke er i daglig bruk tas med hjem. Kontanter (små beløp) kan låses inn i vår safe og låses ut ved behov. Verdisaker oppbevares på eget ansvar.

NAV dekker kostnad til høreapparat hvert 6.år. Beboer må dekke kostnad for konsultasjon. Det anbefales at det bestilles forsikring for høreapparat.

Post:

Flyttemelding må sendes Folkeregisteret ved innflytting på langtidsopphold. Vi anbefaler at post omadresseres dit det er mest hensiktsmessig.

Adgangskort:

Adgangskort til garasje, heis og beboers rom kan fås ved henvendelse til avdelingsleder eller resepsjon. Vi ber om at adgangskort leveres tilbake når det ikke skal brukes mer.

Dialog og samarbeid:

Vi ønsker å ha et nært og godt samarbeid og en åpen dialog med pårørende. Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne gjøre ting bedre eller annerledes. Vi oppfordrer derfor til å ta direkte kontakt med oss enten man har noe å utsette på tjenesten, har innspill til forbedringer, eller har noe positivt å si. Gjennom dialog og samarbeid håper vi at vi sammen kan skape et godt individuelt tilbud til den enkelte.

Internett:

Vi har trådløst nettverk til våre beboere

Fotoavtale:

Det er utarbeidet egne retningslinjer for fotografering av beboere til bruk i for eksempel sosiale medier. Lindelia har en egen facebook side hvor det legges ut bilder fra sosiale og kulturelle arrangement hos oss. Vi ber derfor om at fotografering avklares i eget skjema som er vedlagt i velkomstmappen.

Besøk:

Det er i utgangspunktet ikke faste visittider ved Lindelia sykehjem, og dere er velkomne på besøk når det måtte passe for dere og beboere.

Nærmeste pårørende - det vises til brosjyre nærmeste pårørende, samtykkekompetanse, verge, klage -og klagebehandling.
Beboers pårørende er den som beboer oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom beboer ikke er i stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med beboer. Nærmeste pårørende vil være den vi tar kontakt med og forholder oss til i oppfølgingen av beboer. Vedkommende må sørge for at eventuelle andre pårørende blir holdt løpende informert.

Vi gjør oppmerksom på at ansatte ikke har anledning til å bistå i forhold rundt beboers testamente eller andre privatrettslige forhold

 

Telefon

Sentralbord 67 50 43 20, betjent hverdager kl. 9-15. Nødnummer: 47 69 28 41. Merk at nødnummeret kun er i bruk dersom fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon.

Besøksadresse

Lindelia 47
1346 Gjettum

Reise til Lindelia sykehjem

  Reise fra Lindelia sykehjem