Bilde Lindelia eksteriør

Lindelia legger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.

Beboerne har store flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Avdelingene er delt opp i tre enheter med åtte beboere i hver enhet. Det er eget oppholdsrom og kjøkken tilknyttet enhetene.                                                                                        

Vi har høye faglige ambisjoner og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner. Blant annet tar vi imot studenter fra ulike helseutdanningsretninger. Dette er med på å styrke og utvikle oss faglig.

Fotterapeut og frisør drifter privat, og tar gjerne imot kunder utenfra.

Det er viktig for oss at beboerne så langt som mulig får leve livet sitt etter sine ønsker og behov i samarbeid med oss som jobber her, pårørende, venner og frivillige.

Lindelia sykehjem exteriør 2021_1 Lindelia sykehjem exteriør 2021_2 Lindelia sykehjem exteriør 2021_3 Lindelia sykehjem exteriør 2021_4 Lindelia sykehjem Bilde fra terrassen2021_5 Lindelia sykehjem interiør 1 Glassgangen Lindelia sykehjem eksteriør 3 Lindelia sykehjem eksteriør 4 Lindelia sykehjem eksteriør Lindelia sykehjem eksteriør

En av våre nærmeste naboer er Gjettum Ungdomsskole, som vi har et godt samarbeid med. Her er det gjensidig erfaringsutveksling mellom generasjoner.

Vi har også et samarbeid med Sandvika videregående skole, «Livsglede», hvor elevene bidrar med aktiviteter og sosiale tiltak. Flere av disse vil etterhvert bli våre kollegaer.

Vår kafé er åpen alle dager for både beboere og besøkende. 

Tjenesteleder er Grete Haugland, tlf. 900 12 141

Velkommen til Lindelia!

Link til kommunens corona-side vedr. å besøke på sykehjem

Velferdsteknologi på Lindelia - artikkel (pdf)

Nøkkelinformasjon

Aktivitetsoversikt for avdelingene (pdf) uke 15, 2021

Avdelinger

Oversikt over telelfonnummer på Lindelia (pdf)

Avdelinger og kontaktinfo:

1. etasje:

Avdelingene A1 (HUS A) & B1 (HUS B)

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Nora Lundemo Larsen 404 12 791 / 67 50 42 88 / 916 14 391
Ansvarshavende pleier A1 67 50 42 03/ 459 71 809
Ansvarshavende pleier B1 67 50 42 02/ 474 79 293
Besøksvert A1 & B1 456 37 492

2. etasje:

Avdeling A2 (HUS A)

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Ingrid H. Bruserud 456 10 384 / 67 50 42 27 / 902 61 392
Ansvarshavende pleier A2 67 50 42 30/ 456 37 491
Besøksvert A2 67 50 42 41/ 474 76 503

2. etasje:

Avdeling B2 (HUS B) 

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Nina Isaksen 404 11 768 / 67 50 42 26 / 916 29 487
Ansvarshavende pleier B2 67 50 42 29/ 456 37 487
Besøksvert B2 67 50 42 44/ 488 97 019

3. etasje:

Avdeling A3 (HUS A)

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Kristina Myrstad 474 86 613 / 67 50 42 57 / 902 42 486
Ansvarshavende pleier A3 67 50 42 59/ 474 74 621
Besøksvert A3 67 50 42 72/ 458 71 780

 3. etasje

Avdeling B3 (HUS B) 

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Anita Andersen 488 67 579 / 67 50 42 54 / 916 26 708
Ansvarshavende pleier B3 67 50 42 58/ 458 71 139
Besøksvert B3 67 50 42 75/ 474 43 121

Lindelia dagaktivitetssenter

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Toril Eline Sandal-Christensen 67 50 42 01 / 459 71 665
Dagaktivitetssentret 67 50 42 20/ 474 69 059

Administrasjon 

ledelse TELEFON
Tjenesteleder Grete Haugland 67 50 43 23 / 900 12 141
Tjenesteleder Anne-Margrethe A. Bull 67 50 42 87 / 971 28 217

Telefon

Resepsjon telefon 67 50 43 20 Resepsjonen er betjent hverdager 08:00-15:30

Besøksadresse

Lindelia 47
1346 Gjettum

Reise til Lindelia sykehjem

    Reise fra Lindelia sykehjem