Bilde Lindelia eksteriør

Lindelia legger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.

Beboerne har store flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Avdelingene er delt opp i tre enheter med åtte beboere i hver enhet. Det er eget oppholdsrom og kjøkken tilknyttet enhetene.                                                                                        

Vi har høye faglige ambisjoner og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner. Blant annet tar vi imot studenter fra ulike helseutdanningsretninger. Dette er med på å styrke og utvikle oss faglig.

Fotterapeut og frisør drifter privat, og tar gjerne imot kunder utenfra.

Det er viktig for oss at beboerne så langt som mulig får leve livet sitt etter sine ønsker og behov i samarbeid med oss som jobber her, pårørende, venner og frivillige.

Lindelia sykehjem exteriør 2021_1 Lindelia sykehjem exteriør 2021_2 Lindelia sykehjem exteriør 2021_3 Lindelia sykehjem exteriør 2021_4 Lindelia sykehjem Bilde fra terrassen2021_5 Lindelia sykehjem interiør 1 Glassgangen Lindelia sykehjem eksteriør 3 Lindelia sykehjem eksteriør 4 Lindelia sykehjem eksteriør Lindelia sykehjem eksteriør

Tjenesteleder er Grete Haugland, tlf. 900 12 141

Besøksregler

Det er nå åpnet for besøk uten at dette må avtales på forhånd, men besøkende må fortsatt registrere seg i besøksprotokoll ved inngangen. Protokollen er lagt ut ved vareinngangen hus B, og ved hovedinngangen hus A. Besøksprotokoll kan også lastes ned her (word).

Vi takker for deres tålmodighet og minner samtidig om at 1 meter avstand fortsatt må holdes til andre beboere og ansatte.

Velkommen!

Link til kommunens koronaside vedrørende besøk på sykehjem

Nøkkelinformasjon

Lindelia sykehjem har 132 langtidsplasser, fordelt på seks avdelinger. I tillegg har vi et dagsenter med 12 plasser. Plassene blir tildelt via Tildelingskontoret i Bærum kommune.

Lindelia består av to hus (A og B) forbundet med en glassgang. Det er innkjøring til garasje på enden av bygget, og det oppgang til begge hus fra garasjen.

Adkomst under pandemien: For adkomst til hus A benyttes hovedinngangen, og for hus B vareleveringen. Dette for å unngå trafikk gjennom avdelinger.

Hus-A

  • Avdelingene: A1, A2 og A3
  • Hovedinngang
  • Administrasjon og dagsenter

Hus-B

  • Avdelingene: B1, B2 og B3
  • Inngang varelevering

Adgangskort til garasje, heis og beboers rom fås ved henvendelse til resepsjonen, depositum 200 kr. Det må avtales tid med resepsjonen da resepsjonen ikke alltid er betjent.

Facebookside: Lindelia sykehjem

Her blir det lagt ut informasjon om aktiviteter i hverdagen. Klikk her for å komme til facebook-siden.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Frisør er tilstede tirsdager og torsdager – se telefonliste
Fotpleier er tilstede onsdager og torsdager – se telefonliste

Café

Åpningstider: hverdager kl. 11-14.30

Informasjonsbrosjyre om Lindelia (pdf)

Les mer om velferdsteknologi på Lindelia

Avdelinger

Telefonnummer på Lindelia pdf

Avdelinger og kontaktinfo:

1. etasje:

Avdelingene A1 (HUS A) & B1 (HUS B)

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Nora Lundemo Larsen 404 12 791 / 67 50 42 88 / 916 14 391
Ansvarshavende pleier A1 67 50 42 03/ 459 71 809
Ansvarshavende pleier B1 67 50 42 02/ 474 79 293

2. etasje:

Avdeling A2 (HUS A)

ledelse TELEFON

Kristina Myrstad, stedfortredende avdelingsleder

67 50 42 57 / 90 24 24 86

Ansvarshavende pleier A2 67 50 42 30/ 456 37 491

2. etasje:

Avdeling B2 (HUS B) 

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Nina Isaksen 404 11 768 / 67 50 42 26 / 916 29 487
Ansvarshavende pleier B2 67 50 42 29/ 456 37 487

3. etasje:

Avdeling A3 (HUS A)

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Kristina Myrstad 474 86 613 / 67 50 42 57 / 902 42 486
Ansvarshavende pleier A3 67 50 42 59/ 474 74 621

 3. etasje

Avdeling B3 (HUS B) 

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Anita Andersen 488 67 579 / 67 50 42 54 / 916 26 708
Ansvarshavende pleier B3 67 50 42 58/ 458 71 139

Lindelia dagaktivitetssenter

ledelse TELEFON
Avdelingsleder Toril Eline Sandal-Christensen 67 50 42 01 / 459 71 665
Dagaktivitetssentret 67 50 42 20/ 474 69 059

Administrasjon 

ledelse TELEFON
Tjenesteleder Grete Haugland 67 50 43 23 / 900 12 141

Telefon

Resepsjon telefon 67 50 43 20 Resepsjonen er betjent hverdager 08:00-15:30

Besøksadresse

Lindelia 47
1346 Gjettum

Reise til Lindelia sykehjem

    Reise fra Lindelia sykehjem