Egenandel for langtidsopphold på sykehjem.

Bærum kommune har besluttet å endre praksis fra 1. januar 2025:

  • Personer som sitter i uskiftet bo får ikke 50 prosent fradrag av formuesinntektene.
  • Personer som betaler formueskatt, får ikke fradrag for formueskatt.

Hva betyr dette for deg?

  • Dersom du flytter inn på sykehjem etter 1. januar 2025 vil egenandelen din beregnes etter de nye reglene.
  • Dersom du allerede bor på sykehjem vil kommunen sende deg et forhåndsvarsel.

Her vil vi informere om når og hvordan betalingen din endres.

Bakgrunn for endringene

Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet. Egenbetalingen dekker kost, losji og medisiner, i tillegg til pleietilbudet du mottar på sykehjemmet. Reglene om hvor mye du kal betale for å bo på sykehjem finner du  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester på Lovdata.no

I 2013 og 2014 kom det nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester skal tolkes

Som følge av disse nye retningslinjene endret de fleste av landets kommuner sine regler for beregning av egenbetaling for langtidsopphold på sykehjem. Bærum kommune endrer nå hvordan kommunen beregner fradrag av formuesinntekter for å være på lik linje med resten av landets kommuner.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe i forbindelse med disse endringene, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med Veiledningstorget på telefon 67 50 40 50 så hjelper vi deg gjerne.