I første etasje på Hospice og Stabekk sykehjem er det 6 trygghetsplasser.

Trygghetsopphold er ikke ett tilbud til personer med stor grad av demens , rus eller alvorlig psykiske utfordringer. Det er ikke lege eller fysio tilknyttet disse plassene, men vi har alltid sykepleier som kan vurdere om vedkommende har behov for legetilsyn- og vi vil hjelpe personen med å kontakte legevakt eller AMK ved akutte situasjoner.

Tidvis opplever vi å bli kontaktet av mennesker som ikke har noe sted å bo, eller at boligen deres er blitt ubeboelig. Disse skal ikke henvises til oss. Se kriterier under for hvem som kan søke.

Trygghetsplass er ett tilbud til eldre i Bærum kommune som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvem kan søke:

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

 • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
 • trenger enkel pleie, som stell av sår
 • trenger dosering av medisiner
 • ønsker å spise måltider sammen med andre
 • trenger sosialt samvær med andre
 • ønsker å delta i aktiviteter

Hva forventer vi av deg:

 • Du som ønsker plass, skal kunne ringe selv. Om du hører for dårlig til å prate på telefon kan pårørende, eventuelt andre hjelpe til, men du som ønsker plass- må være tilstede under samtalen.
 • Du kan delvis vaske og stelle deg selv. Vi tilbyr hjelp til dusj-1 gang per opphold.
 • Du kan forflytte deg selv.
 • Du fungerer i et sosial felleskap med andre eldre.
 • Du kontakter selv hjemmebaserte tjenester for informere om at du skal på opphold og når du kommer tilbake.
 • Transporten til og fra avdelingen- betaler du selv-
 • Du har med private medisiner- men vi kan hjelpe deg å administrere disse. Ta med oppdatert medisinliste.
 • Du må ha med eventuelt sår utsyr, inkontinens utstyr, hjelpemidler og toalettsaker.
 • Det er ikke tillatt å røyke på rommet.
 • Du må vaske klærne dine selv. Vi har ikke vaskemaskin til utlån.
 • Hospice og Stabekk sykehjem tar ikke ansvar for dine personlige eiendeler, penger og verdisaker.
 • Du må forlate rommet klokken 11 på avreise dagen, men må gjerne bli til lunsj, før du reiser.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du kan få på opphold inntil 14 dager. Oppholdet kan ikke forlenges- men du er velkommen tilbake- en annen gang- om du ønsker det.
 • Det er ikke mulighet til å reservere plass. Du kan ringe inn tidligst dagen før du ønsker opphold.
 • Vi har enerom med eget bad.
 • Internett og tv på hvert rom.
 • Enkel pleie, stell av sår, dosering av medisiner.
 • Sosialt samvær
 • Du kan delta på aktivitetene i avdelingen.
 • Sykepleiekompetanse hele døgnet.
 • Næringsrike måltider. 4 måltider og tilbud om nattmat.
 • Du kan få hjelp til å søke bistand fra kommunen ved behov.
 • Vi overholder alltid taushetsplikten.
 • Hyggelig og dyktige ansatte.
 • Ett korttidsopphold koster 175 per døgn.

Du vil få faktura fra kommunen i posten etter oppholdet.

Personen som skal søke ringer til vakttelefonen, for å høre om vi har ledig plass. Dette kan gjøres tidligst dagen før ønsket opphold, vi holder ikke av plass frem i tid. Om vi ikke har ledig plass informeres det om når det er forventet at det blir ledig igjen.

Om vi har ledig plass, så tar ansvarsvakten en vurderingssamtale, for å se om vedkommende som ringer oppfyller kriteriene for en trygghetsplass. Det er opp til ansvarsvakten å vurdere om den som ringer passer inn på en trygghetsplass. Innskriving vil skje først når pasienten er i avdeling.

For å søke på trygghetsplass ring : 67 50 97 55

Har du noen spørsmål om trygghetsopphold kontakt:  

Kristine Antonisen

avdelingsleder

Tlf: 67 50 97 62

Hverdager mellom 08.00 - 15.00

Telefon

67 50 97 55

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK