Trygghetsopphold er ett tilbud til eldre i Bærum kommune som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser. Oppholdet har en varighet på inntil 14 dager.

Det er ikke lege eller fysioterapeut tilknyttet disse plassene, men vi har alltid sykepleier som kan vurdere om vedkommende har behov for legetilsyn, og vi vil hjelpe deg med å kontakte legevakt eller AMK ved akutte situasjoner.

Telefonnummer til trygghetsavdelingen: 67 50 97 55

Hvem kan søke:

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

 • akutt oppstått situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
 • trenger enkel pleie, som stell av sår
 • trenger dosering av medisiner
 • ønsker å spise måltider sammen med andre
 • trenger sosialt samvær med andre
 • ønsker å delta i aktiviteter

Hva forventer vi av deg:

 • Du som ønsker plass, skal kunne ringe selv. Om du hører for dårlig til å prate på telefon kan pårørende, eventuelt andre hjelpe til, men du som ønsker plass må være til stede under samtalen.
 • Du kan delvis vaske og stelle deg selv. Vi tilbyr hjelp til dusj 1 gang per opphold.
 • Du kan forflytte deg selv.
 • Du fungerer i et sosialt felleskap med andre eldre.
 • Du kontakter selv hjemmebaserte tjenester for å informere om at du skal på opphold og når du kommer tilbake.
 • Transporten til og fra avdelingen betaler du selv.
 • Du har med private medisiner, men vi kan hjelpe deg å administrere disse. Ta med oppdatert medisinliste.
 • Du må ha med eventuelt sår-utsyr, inkontinens-utstyr, hjelpemidler og toalettsaker.
 • Det er ikke tillatt å røyke inne på institusjonen.
 • Du må vaske klærne dine selv. Vi har ikke vaskemaskin til utlån.
 • Stabekk helsehus og hospice tar ikke ansvar for dine personlige eiendeler, penger og verdisaker.
 • Du må forlate rommet klokken 11 på avreise dagen.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi har enerom med eget bad.
 • Internett og tv på hvert rom.
 • Enkel pleie, stell av sår, dosering av medisiner.
 • Sosialt samvær
 • Du kan delta på aktivitetene i avdelingen.
 • Sykepleiekompetanse hele døgnet.
 • Næringsrike måltider. 4 måltider og tilbud om nattmat.
 • Du kan få hjelp til å søke bistand fra kommunen ved behov.
 • Hyggelig og dyktige ansatte.

Praktisk informasjon

 • Ett trygghetssopphold koster 220,- per døgn. Du vil motta faktura i posten.
 • Trygghetsopphold kan tildeles inntil 14 dager. Oppholdet kan ikke forlenges.
 • Du som skal søke trygghetsplass ringer til vakttelefonen (tlf 67 50 97 55), for å høre om vi har ledig plass. Dette kan gjøres tidligst dagen før ønsket opphold. Vi holder ikke av plass frem i tid.
 • Om vi har ledig plass, så tar vi en vurderingssamtale, for å se om du oppfyller kriteriene for en trygghetsplass. Innskriving vil skje først når du er i avdeling.
 • Tidvis opplever vi å bli kontaktet av mennesker som ikke har noe sted å bo, eller at boligen deres er blitt ubeboelig. Disse skal ikke henvises til oss.

For å søke på trygghetsplass ring: 67 50 97 55

Har du noen spørsmål om trygghetsopphold kontakt:

Kristine Antonisen

avdelingsleder

Tlf: 67 50 97 62

Hverdager mellom 08.00 - 15.00

Telefon

67 50 97 55

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK