I første etasje på Hospice og Stabekk sykehjem er det 6 trygghetsplasser.

Trygghetsopphold er ikke ett tilbud til personer med stor grad av demens, rus eller alvorlig psykiske utfordringer. Det er ikke lege eller fysio tilknyttet disse plassene, men vi har alltid sykepleier som kan vurdere om vedkommende har behov for legetilsyn- og vi vil hjelpe personen med å kontakte legevakt eller AMK ved akutte situasjoner.

Tidvis opplever vi å bli kontaktet av mennesker som ikke har noe sted å bo, eller at boligen deres er blitt ubeboelig. Disse skal ikke henvises til oss. Se kriterier under for hvem som kan søke.

Trygghetsplass er ett tilbud til eldre i Bærum kommune som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvem kan søke:

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

 • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
 • trenger enkel pleie, som stell av sår
 • trenger dosering av medisiner
 • ønsker å spise måltider sammen med andre
 • trenger sosialt samvær med andre
 • ønsker å delta i aktiviteter

Hva forventer vi av deg:

 • Du som ønsker plass, skal kunne ringe selv. Om du hører for dårlig til å prate på telefon kan pårørende, eventuelt andre hjelpe til, men du som ønsker plass- må være til stede under samtalen.
 • Du kan delvis vaske og stelle deg selv. Vi tilbyr hjelp til dusj-1 gang per opphold.
 • Du kan forflytte deg selv.
 • Du fungerer i et sosialt felleskap med andre eldre.
 • Du kontakter selv hjemmebaserte tjenester for informere om at du skal på opphold og når du kommer tilbake.
 • Transporten til og fra avdelingen- betaler du selv-
 • Du har med private medisiner- men vi kan hjelpe deg å administrere disse. Ta med oppdatert medisinliste.
 • Du må ha med eventuelt sår utsyr, inkontinens utstyr, hjelpemidler og toalettsaker.
 • Det er ikke tillatt å røyke på rommet.
 • Du må vaske klærne dine selv. Vi har ikke vaskemaskin til utlån.
 • Hospice og Stabekk sykehjem tar ikke ansvar for dine personlige eiendeler, penger og verdisaker.
 • Du må forlate rommet klokken 11 på avreise dagen, men må gjerne bli til lunsj, før du reiser.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du kan få på opphold inntil 14 dager. Oppholdet kan ikke forlenges- men du er velkommen tilbake- en annen gang- om du ønsker det.
 • Det er ikke mulighet til å reservere plass. Du kan ringe inn tidligst dagen før du ønsker opphold.
 • Vi har enerom med eget bad.
 • Internett og tv på hvert rom.
 • Enkel pleie, stell av sår, dosering av medisiner.
 • Sosialt samvær
 • Du kan delta på aktivitetene i avdelingen.
 • Sykepleiekompetanse hele døgnet.
 • Næringsrike måltider. 4 måltider og tilbud om nattmat.
 • Du kan få hjelp til å søke bistand fra kommunen ved behov.
 • Vi overholder alltid taushetsplikten.
 • Hyggelig og dyktige ansatte.
 • Ett korttidsopphold koster 180,- per døgn.

Du vil få faktura fra kommunen i posten etter oppholdet.

Personen som skal søke ringer til vakttelefonen, for å høre om vi har ledig plass. Dette kan gjøres tidligst dagen før ønsket opphold, vi holder ikke av plass frem i tid. Om vi ikke har ledig plass informeres det om når det er forventet at det blir ledig igjen.

Om vi har ledig plass, så tar ansvarsvakten en vurderingssamtale, for å se om vedkommende som ringer oppfyller kriteriene for en trygghetsplass. Det er opp til ansvarsvakten å vurdere om den som ringer passer inn på en trygghetsplass. Innskriving vil skje først når pasienten er i avdeling.

For å søke på trygghetsplass ring : 67 50 97 55

Har du noen spørsmål om trygghetsopphold kontakt:  

Kristine Antonisen

avdelingsleder

Tlf: 67 50 97 62

Hverdager mellom 08.00 - 15.00

Telefon

67 50 97 55

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK