Grunnet smitteutviklingen i Bærum kommune er seniorsentrene stengt for ordinær drift inntil ny oppdatering kommer. Daggruppetilbudet vil fortsette, og sosialrådgiverne vil være tilgjengelig for samtaler. Ta gjerne direkte kontakt på telefon med et av sentrene dersom du ønsker en prat.

Her finner du samlet alle seniorsentrenes programmer. Aktiviteter, kurs og grupper

Hans Øverlands vei 29, 1363 Høvik. Tlf. 915 56 039/67 53 28 66

Styreleder: Marit Sætre Tlf. 977 49 663

E-post: ekebergsenior@gmail.com  

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er brukerdrevet. 

 

Senterets åpningstid KL
Mandag – fredag. Kjernetid   10.00-14.00
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
Mandag – fredag 10:00-14:00
Faste arrangementer KL
Søndagskafé Kaféen kan være stengt enkelte søndager,
ta kontakt med senteret

Trimrom med mange apparater til fri benyttelse hver dag
Selskapslokaler for utleie  
12:00-14:00

 

Sosialrådgivning              telefon
Målfrid Kippenes og Johanna Hermes 67 50 82 00
Frisør telefon
Tine Berntsen
Etter avtale, kun timebestilling
66 90 59 50
907 97 892
Styreleder telefon
Marit Sætre 977 49 663

 

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Mai        

 

grupper dag kl. Gruppeleder
Seniordans Man 11.00 R. Nordhus
Porselensmaling Man 11.00 B. Johansen
Petanque Man,
Ons.
Fre
11.00 A. Sandnes
Bridge  Man
Tirs
Ons
Ons
11.00
11.00
11.00
11.00
B. Hattestad
G. og K. Mikalsen
A.C Olsson
E. Koch
Herretrim Tirs,
Tors
09.00 Egentrim
Biljard Man
Ons,
Fre
11.00 A. Sandnes
Hardtrim           Ons,
Fre
09.30
11.00
Video
Treskjæring/snekring       Ons 10.00 A. Skjegstad,   
K. Kvarme
Stoltrim    Tor 11.00 Video
Bingo, "oddetallsuker"        Tor 12.00 B. Johansen
L. Sollie

Pga usikkerhet om oppstart av senteret til våren, må man selv undersøke oppstartsdato med gruppeleder

 

Nesveien 5, 1344 Haslum. Tlf. 902 43 363.

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - torsdag 10.00-14.00
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
mandag – torsdag          11.00-13.00
Faste arrangementer KL
Faste arrangementer inkluderer:
Seniornettkafé, Visetreff, Jazzkonserter og foredrag. 
 

 

Sosialrådgivning              telefon
Vigdis Kim 67 16 22 40
brukerrådsleder telefon
Pamela Voll E-post: pam.voll@gmail.com 977 49 663

De som ønsker å bidra med frivillig egenbetaling til Brukerrådet kan betale til kontonummer 1602 57 74039 eller med Vipps til nr. 72377

 

Måned dag og dato kl. arrangement
Juni Ons 16. 13.00 Sommerjazz: «Tre turister». Salg av mat fra 12:30

*gruppen møtes hver 14. dag

 

grupper dag kl. Kontakperson
Snekring/Sveiping Man 10.00 Odd Fagerjord
Seniornettkafé Man 10.00 Egil Roald
Bridge Man 18.00 Karen Berg-Nielsen
Tegning/maling/forming  Man* 10.00 Karin Wæhle
Treskjæring Tir 10.00 Harry Solheim
Porselensmaling Tir 10.00 Brit Holstad
Håndarbeid Ons 10.00 Sidsel Hvoslef
Snekring/Sveiping Ons 10.00 Odd Fagerjord
Div. tre Tor 10.00 Åse Vegstein Wilson
Akvarellmaling Tor 10.00 Eva Ekstrøm

*Annenhver uke

kurs dag kl. kursleder
Trim inne Tir 10.15 Eli Longva
Trim inne Tor 10.15 Eli Longva

Tidspunkt for oppstart av kurs og grupper vil komme senere

Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tlf. 67 50 82 00

E-post: hoes@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Facebook: https://www.facebook.com/henieonstadseniorsenter/

Avdelingsleder Morten Heggelund

Smittevern hold 1m avstad, 2m ved fysisk aktivitet, vask hender og bruk sprit, vær hjemme når du føler deg dårlig

Senterets åpningstid KL
Mandag – fredag 08.00-15.30
Faste arrangementer KL
Quiz – spørrelek, og utlodning hver annen torsdag      
Første gang torsdag 14. januar 12:30 obs ny tid
Sang- og musikkstund, hver annen torsdag  
Første gang 21. januar           12:30 obs ny tid
SOSIALRÅDGIVER KL
Målfrid Kippenes og Johanna Hermes  

De som ønsker å gi en gave til Brukerrådet kan gjøre det på kontonummer 1503 15 18609.

 

kjøkken              telefon
Kontakt 67 50 82 13
fotterapi telefon
Toril Krogdahl - kl. 09.00-16.00     67 50 82 09
  928 05 892

 

BRUKERRÅD telefon
Anne Thomassen, leder  67 50 82 14

Møteplassen

Er du ny på senteret? Ta kontakt med Kristin Sollie og avtal tid for en prat og omvisning. Tlf. 67 50 82 00

Frokost

Frivillige hjelpere inviteres på frokost en torsdag i mnd. 1.gang 4. februar kl.09:00. Meld deg på senest dagen før. Se programmet

Dialogmøte

Brukerne inviteres til dialogmøte med avdelingsleder og brukerrådsleder. Hvordan oppleves «livet» på Henie Onstad seniorsenter? Er det noe du savner? Vi håper du kommer og deler dine tanker med oss!

Samtalegruppe

– sosialt samvær med tema etter behov eller ønske. Hørselshjelpemiddel mulig. Gruppen er ledet av sosialrådgiver Johanna Hermes. Påmelding. Hver torsdag kl.12:30. 

Foredrag. Du kan melde deg på foredrag fra tirsdag i uken før Påmelding til middag, foredrag og arrangementer senest dagen før.
Smitteverntiltakene gjelder inntil myndighetene og kommunelegen gir andre signaler

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Tor 3.  09.00   Frokost for frivillige hjelpere. Påmelding senest dagen før
Juni  Tir 15. 12.00   «Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre» markeres med informasjonsdisk
Juni Tir 25.  12.00   Brukerrådet inviterer til sommerfest
Juni Ons 23. 13.30   Rømmegrøt og spekemat

 

grupper dag kl. start Kontaktperson/
påmelding
Gå gruppe for dere mellom 60 og 70 år Man 10.30   Diakon Ellen Haave
Tysk samtale* Man 14.00   Johanna Hermes, Resepsjonen
Gutteklubben Tirs 10.00   Rune Johansen, Påmelding
Den Gylne Sparserstokken Tirs 11.00   Tove Dybesland
Spansk samtale* Tirs 13.00   Trine Jacobsen, resepsjonen
Strikkekafe * Tirs 11.00   Anne- Grethe Klæboe
Fransk lett samtale* Tirs 13.30   Johanna Hermes, resepsjonen
«Liv og glede» Tirs 13.30   Johanna Hermes, resepsjonen
Strikkekafé * Tirs 11.00   Kari Prestesæter
Fransk samtale 1 * Ons 11.00   Gunnar Bolstad, påmelding
Fransk samtale 2 * Ons 11.00   Jorun Westgaard, påmelding
Spansk samtale Ons 11.00   Påmelding, selvdreven
Boccia Ons 11.00   Kjell Myren
Hardtrim Tor 11.00   Bodil Isene, påmelding
Filosofi gruppe for herrer * Tor 11.00   Selvdreven, påmelding
Quiz * Tor 12.30   Wenche Håtun, påmelding
Sang og musikkstund * Tor 12.30   Kari Prestesæter, påmelding
Samtale gruppe Tor 12.30   Johanne Hermes, påmelding
Samtale gruppe Tor 12.30   Johanne Hermes, påmelding
Bibelgruppe * Fred 11.00   Diakon Ellen Haave
Tredreiing Tir
Tor
10.00-13.00    
Snekkerboden Man
Ons
Fre
10.00- 13.00   Påmelding senest dagen før
Hent nøkkel i resepsjonen
         

*gruppen møtes hver 14. dag

 

kurs dag kl. påmelding start Kursleder
Styrke 65+ Man 08.45 og 10.00 resepsjonen   Ragnhild Kyte Slåstuen
Qi gong Tirs 12.30 respsjonen   Grethe Noer
Styrke og balanse 1 Tirs og Tors 14.00
13.30
fortløpende   Friskliv og mestring 67 50 88 00
Hardtrim Ons 09.30 resepsjonen   Anita Bergom
Styrke og balanse 2 Ons og
fre
12.00
13.45
fortløpende   Friskliv og mestring
67 50 88 00
Sterk og stødig Ons 13.30 fortløpende   Friskliv og mestring
67 50 88 00
Hardtrim Fre 09.45 og 11.00 resepsjonen   Anita Bergom

Nærmere informasjon om grupper og pris på kurs i serviceskranken, eller kursleder. Informasjon om oppstart av kurs og grupper kommer senere

Brynsveien 136, 1352 Kolsås. Tlf. 950 35 303

E-post: kolsas.eldresenter@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

https://www.facebook.com/kolsas.seniorsenter

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad.

 

Senterets åpningstid KL
Mandag kun for grupper 10.00-12.00
Tirsdag, onsdag og torsdag     09.00-15.00
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
Tirsdag, onsdag og torsdag 10.00 – 14.00
Middag serveres tirsdag, onsdag og torsdag      13.30
Faste arrangementer KL
Quiz - spørrelek – hver tirsdag 12.00
Hver onsdag innendørs Boccia  11.00 – 13.00

Møteplassen

Er du ny på sentret? Vi ønsker velkommen til en hyggelig prat og en kopp kaffe. Ta kontakt med sentret på tlf 950 36 303 og avtal tid

 

Sosialrådgivning              telefon
Bodil Sie Andersen 67 50 91 90
Fotterapeut telefon
Ann-Christin Rødsten 907 64 199
Tirsdag, onsdag og torsdag  

 

brukerrådsleder telefon
G. David Addison 907 26 905
E-post: gda1939@gmail.com  

De som ønsker å gi et bidrag til seniorsenterets styre, kan gjøre det
på konto nummer 0539.45.33841 eller på Vipps nr. 541479

 

 

Måned dag og dato kl. arrangement
Juni Tor 03. 11.30 Musikk: Herman Bertelsen, Musikk og trylling
Juni Tor 10. 11.30 Foredrag: Inger Johanne Aag: «Fotografier»
Juni Tor 17. 12.00 Sommerlunsj. Påmelding 15.juni

 

Grupper dag  kl. start gruppeleder
Litteratur Man 11.00   Unni Kveisengen
Tysk Tir  10.00   Selvdreven
Arbeidsstue Tir 10.00   Selvdreven
Engelsk samtale Ons 10.00   Ranveig Bugge
Bridge Ons 10.00    
Vi strikker i kafeen  Ons 11.00   Selvdreven

 

kurs dag  kl. start gruppeleder
Trim Man 10.00   Jorunn Bakken
Line Dans Tir  15.30   Anne Olsen

Nærmere informasjon om grupper, kurs, utleie og priser, tirsdag- onsdag og torsdag i resepsjonen eller på telefon 950 35 303

Skolegata 10, 1350 Lommedalen. Telefon 481 34 612

E-post: lommedalen.eldresenter@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter.

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad.

Senterets åpningstid KL
Mandag – torsdag 09.00 - 15.00
Fredag ved brukere         11.00 - 13.00
Resepsjonen er betjent mandag –torsdag 10.00 – 14.00
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
Mandag – torsdag           10.00 – 14.00
Middag mandag og tirsdag          13.00
Varm lunsj torsdag 12.30
Faste arrangementer KL
Fredagskafé       11.00-13.00

 

Sosialrådgivning              telefon
Bodil Sie Andersen 67 50 91 90
brukerrådsleder telefon
Per Kristian Haug 907 64 199

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni  Tor 3. 11.00

12.30  Sigve Bøe og Roy Hellvin:
«Sommerlette ord og toner»

Sommerfest. Spekemat. Påmelding innen 27.mai

Juni Tor 10. 09.00   Sommertur
Se oppslag
Påmelding innen 3.jun
Juni Tor 17. 11.00   Anna Kristina Choinskis
Duo.
Hyggelig konsert med duoen Anja og Endre
Rømmegrøt
Påmelding innen 10.juni
Juni Tor 24. 11.00   Moro med snurringen
Sommeravslutning

 

grupper dag kl. Kontaktperson
Billedvev Man 10.00 Line Rieber
Trearbeid Man 10:00 Selvdreven
Bridge Man 18.00 Dag Belsnes
Quiz  Man* 10.00 Per Kristian Haug
Trearbeid Tir 10.00 Selvdreven
Kunst/kultur Tir 11.00 Diddi Belsnes
Solveig Holthe
Slektsgransking Tir* 09.30 Olav Midttun
Trearbeid Ons 10:00 Harald Nordvik
Håndarbeid Ons 10:00 Karin Paulsrud
Litteraturgruppe Ons * 11.00 Anne Karin Rasmussen
Trim/ Gåtur Ons 11.30 Selvdreven

NB!! Til slektsgransking benyttes slekts programmet Brother’s Keeper som forutsetter bruk av egen PC med Windows.

 

Ringstabekkveien 105,1356 Bekkestua. tlf. 67 50 63 33
E-post: ringhoyden.seniorsenter@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
Facebook: https://:www.facebook.com/Ringhoyden/

Avdelingsleder Morten Heggelund

 

Senterets åpningstid KL
Mandag-fredag 08.00-15.30
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
Mandag-fredag        09:00-15:00
Middag serveres mandag-fredag 13.30-14.30
Faste arrangementer KL
Frokost for frivillige hjelpere hver første onsdag i måneden 09:00
Quiz annenhver fredag. Oppstart februar   12:00

Daggruppe

Daggruppen er et tilbud til hjemmeboende eldre som ønsker å komme seg ut, få impulser og inspirasjon i samvær med andre. Tilbudet omfatter transport, måltider og ulike typer aktiviteter
For mer informasjon ring tlf. 67 50 63 33

 

Sosialrådgivning              telefon
Mette Viil Hansen og Kristine Moshagen    67 50 63 33
Kulturmedarbeider/frivillighetskoordinator telefon
Ellen Dybvik 67 50 63 13 
905 45 582
fotterapi telefon
Torill Aardal og Wenche Sannes  67 50 63 22

De som ønsker å bidra med frivillig egenbetaling til Brukerrådet kan betale til kontonummer 1602 57 74039 eller med Vipps til nr. 72377

Buss fra Bekkestua til Ringhøyden seniorsenter

Servicelinjen linje 214 kl.10:05. Linje 213 kl.11:35 Retur linje 216 kl.11:15. Linje 213 kl.14:12    

 Frivillige sjåføre tlf. 67 50 63 33 Lionsbussen er ledig for oppdrag onsdager mellom Kl.10:00-13:00. Ring dagen før og hør om vi har ledig tid

 Ringhøydens store, lyse lokaler har kapasitet til flere grupper.

Er dere en vennegjeng som møtes, et hagelag, forening eller klubb? Eller har du lyst til å starte en diskusjonsgruppe, samles om noe som engasjerer deg? Ta kontakt med resepsjonen for mer informasjon om fasilitetene og ledige tidspunkt!

 Herreforum

Samtalegruppe for voksne menn. Tema velges av deltagerne, ofte med en kort innledning Møtes hver 14. dag       

 NY! Klassisk ballett

Holdning, balanse og styrke - Ballett er kjernen til en sunn kropp! Med eller uten erfaring, ballett er for alle seniorer som ønsker å utfolde seg til musikk og samtidig få trening. Gruppeleder Ellen Dybvik, utdannet ballettdanser og pedagog. Varighet 45 min. 

Yoga-Pilates

Vi fortsetter tradisjonen med senioryoga, og tilfører elementer fra pilates. Kursleder Anne Marit Tynes er utdannet yoga- og pilatesinstruktør, og er profesjonell danser. Hun underviser til daglig ved The Room i Oslo/Sandvika. Vi trener i deltakernes tempo, med individuell veiledning underveis. Ro og tilstedeværelse, styrke og smidighet. Påmelding

1 Fransk litt øvet og 2 Fransk øvet/avansert

Kom i gang med fransk! Med kurs 1 kan du friske opp din gamle skolefransk, lære mer og få til språket når du er på ferie. Kursleder Anne Lise Magnus. 

Kurs 2, er for deg som er stødig i fransk. Kursleder Atelier24, start tirsdag 26.januar, 10 ganger

 Hardtrim

Trening til musikk i sal 55/60 min. Her får du virkelig dampen opp!

 I år har vi satt opp time både mandag og onsdag, meld deg på begge kurs for skikkelig treningsutbytte!

Timen består av: Oppvarming, kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet og avslapping.10 ukers kurs.

 Kursleder Anita Bergom

70+ Sjåførkurs

Oppfriskningskurs for bilkjøring, og gjennomgang av trafikkregler.

3 ganger teori + en kjøretime. Start mandag 1.mars kl.10:00 Kursleder Terje Labourrè

Daggruppe

Daggruppen er et tilbud til hjemmeboende eldre som ønsker å komme seg ut, få impulser og inspirasjon i samvær med andre. Tilbudet omfatter transport, måltider og ulike typer aktiviteter
For mer informasjon ring tlf. 67 50 63 33

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Ons 2. 09.00   Frokost for frivillige hjelpere. 
Juni  Tor 3. 12.00   Sommerlunsj. Påmelding
Juni Tir 8. 12.00   Jan Larsen spiller piano
Juni Tor 10. 12.00   Wolfgang Plagge: «Lys og sommerlett klassisk musikkpalett»
Juni Tir 15. 12.00   «Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre» markeres med informasjonsdisk
Juni  Tor 17.  08.30   Jan Larsen spiller piano
Juni Ons 23. 13.00   St. Hans markering med rømmegrøt og    spekemat. Påmelding

Juli 

Senteret er åpent med middagsservering og café mandag til fredag      Billettpris foredrag og konserter kr 50.-

Grupper og kurs starter i februar tid kommer.

grupper dag kl. Kontakperson
Snekring/treskjøring Man 09.30 Odd Torsæter
Lesegruppe Man 11.00 Torunn Skattebøl
Litteratur Man 12.00 Brit Christensen
Maling på glass/porselen   Tirs 10.00 Selvdreven
Klassisk ballett Tir 10.00 Ellen Dybvik
Herreforum Tir 12.00 Mette Viil Hansen
Knivgruppe Tir 13.00 Andreas Richter
Billedvev/lappe søm * Ons 10.00 Selvdreven
Italiensk samtale Ons 11.00 Selvdreven
Tysk samtale Ons 13.00 Selvdreven
Svaksyntgruppe Tor 10.30 Mette Viil Hansen
Syklubb uten tråd Fre 10.30 Selvdreven
Strikkecafé * Fre 11.00 Selvdreven

 

kurs dag kl. Påmelding Kursleder
70 +, Trafikk-kurs Man 10.00 22.02 Terje Labourrè
Sterk og stødig Man
Ons
10.00
10.00
Fortløpende Påmelding
tlf.67 50 88 00
Hardtrim Man 11.45 18.01 Anita Bergom
Styrke/balanse   Man Fre 13.00
13.00
Fortløpende Påmelding tlf.67 50 88 00
Klassisk Ballett       Ellen Dybvik
Fransk litt øvet 1 Tir 10.00 19.01 Anne Lise Magnus
Fransk øvet/ avansert 2 Tir 12.30 19.01 Atelier24
Hardtrim Ons 11.45 20.01 Anita Bergom
Yoga-Pilates Tor 10.30 21.01 Anne Marit Tynes

*Gruppen møtes hver 14. dag, om ikke annet er avtalt
Nærmere informasjon om grupper og pris på kurs i serviceskranken, eller på tlf. 67 50 63 33 

Hugins vei 9, 1349 Rykkinn. Tlf.: 67 50 91 90

E-post: rykkinn.seniorsenter@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Facebook: www.facebook.com/rykkinn.no

Avdelingsleder: Eva Mesel Bøystad

 

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - fredag 08.00-15.30
Kafeteriaens  ÅPNINGSTID KL
Mandag - fredag        10.00-15.00
Middag serveres mandag - fredag     13.30-14.30
Faste arrangementer KL
Quiz hver torsdag. 11.00

Daggruppen

Daggruppen er et tilbud til hjemmeboende eldre som ønsker å komme seg ut, få impulser og inspirasjon i samvær med andre. Tilbudet omfatter transport, måltider og ulike typer aktiviteter. For mer informasjon ring: tlf. 67 50 91 89

 

Sosialrådgivning              telefon
Bodil Sie Andersen 67 50 91 90

 

kulturmedarbeider telefonse
Britt Helen Riise            67 50 91 94

 

brukerrådsleder e-postadresse
Brukerrådsleder, AnneMa Brunvoll              annema@guldmanden.com

De som ønsker å gi en gave til Brukerrådet kan gjøre det på kontonummer:1644 07 81369 Giro kan hentes i resepsjonen

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Ons 2. 11.30   Foredrag med Lisbeth Bang: «Gammel – liksom»
Juni  Fre 11. 11.30   Konsert med sopran Marilyn Almeida og pianist Guoste Tamulynaite; «En sommerkonsert»
Juni Ons 16. 11.30   Foredrag med Svein Ola Hope: «Vårt Rykkinn – fra bondeland til boligparadis»
Juni Ons 23. 11.30   St. Hansaften, konsert med Georgi Deltchev: «Musikk for dansefot»
Juni  Ons 23. 13.30   Rømmegrøt og spekemat

 

grupper dag kl. Kontaktperson
Snekkertreff *
Sveip og treskjæring
Man/tors 09.00 Rolf Risbakk
Dag Løwe
Arbeidsstue Man/ons 10.00-14.00 Britt Helen Riise
Ut på tur i næromr.
av og til litt lengere
Man 10.30 Selvdreven
Boccia-trening for
Rykkinn på Kolsås
Seniorsenter
 
Tirs 10.30 Frank Sørum
Stoltrim Tir 10.00 Bodil
Sie Andersen og
Britt Helen Riise
Turorientering Tor 09.30 Arne Suleng
Quiz Tor 11.00  

* Brukere av snekkerverkstedet må skrive under på at de benytterverkstedet på eget ansvar

kurs dag kl. Påmelding Kursleder
Trim Ons 10.45   Eli Longva
Trim Ons 12.00   Eli Longva
Sterk og stødig Ons 10.30   Helse og friskliv
Tlf. 67 50 88 00

Nærmere informasjon om grupper og pris på kurs får du i resepsjonen,  eller på tlf. 67 50 91 90. Opplysninger om oppstart av kurs og grupper kommer senere

Atriumgården, Claude Monets allé 21. 1338 Sandvika. Tlf. 67 50 46 00

E-post: sandvikaseniorsenter@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Avdelingsleder: Eva Mesel Bøystad

Kulturmedarbeider: Tine Sveen

Resepsjonen er dessverre ikke bemannet denne våren, grunnet smittevernhensyn.  Tilbudet i seniorsenteret er møter i Forum 60+

Program Forum 60+

Forum 60 + har møter i Bærum Kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 27. Møtene inneholder foredrag, lett servering og meningsutvekslinger. Billetter kan kjøpes på forhånd i luken på Bærum Kulturhus, eller på www.baerumkulturhus.no 

 

måned dag og dato kl. start arrangement
         

Snarøyveien 147, 1367 Snarøya. Tlf. 67 12 37 61

E-post: seniorsenter.snaroya@gmail.com

Senteret er et privat seniorsenter og eies av Snarøya sanitetsforening

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - torsdag 10.00-14.00
Kafeteriaens ÅPNINGSTID KL
Kafeteria, hver mandag og torsdag                                     11.30
Faste arrangementer KL
Kafeteria, hver mandag og torsdag                                     11.30

 

Sosialrådgivning              telefon
Mette Viil Hansen 67 50 63 33

Dametrim

Tirsdager klokken 10:30 – 12:00 og onsdager klokken 09:30 – 11:00 trenes det styrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon til musikk i kirkestuen. Tirsdagsgruppen spiser lunsj på seniorsenteret etterpå

Stavgang

Annenhver onsdag klokken 10:30 møtes vi utenfor seniorsenteret og går en tur på ca. 1t 30 min. Stavgang passer for alle – man orker mer og det gir mer treningseffekt. Etter turen koser vi oss med lunsj på senteret

Kunstgruppe

Annenhver onsdag samles vi enten på seniorsenteret hvor vi prater uhøytidelig om forhold og hendelser som rører seg i kunstens verden, eller så reiser vi til gallerier, museer, konserter eller andre arrangementer for å dele kunst og kultur sammen

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Ons 17. 12.00   Frokost for frivillige hjelpere. 
Juni  Tor 3. 12.00   Sommerfest. Utlodding av fine sommerkurver. Påmelding

Ringsveien 2, 1368 Stabekk. Tlf. 916 24 075
E-post: stabekkjar.seniorsenter@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad

Senterets åpningstid KL
Mandag - fredag 09.30-15.00
Sentralbord/resepsjon       10.00-14.00
Kafeteriaen  ÅPNINGSTID KL
Mandag - fredag 10.00-14.00
Middag serveres mandag–fredag 13.30
ikke faste arrangementer KL
Lørdagskafé   12.00-14.00
Sosialrådgivning telefon
Mette Viil Hansen og Kristine Moshagen 67 50 63 33
fotterapi    telefon
Wenche Sannes, torsdag 402 00 932
Mina Ait Laghdir, onsdag og fredag 452 71 274
Venner av Stabekk og Jar Seniorsenter telefon
Styreleder Georg Gramnæs 952 75 196
E-post: g-gramna@online.no
E-post: stabjarsenior@gmail.com
 

De som ønsker å gi et bidrag til Venneforeningens arbeid, kan gjøre det til konto 0540.17.50055. Giroene kan hentes i resepsjonen

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Fre 04. 11.30   Pianist Tore Sandnæs m/bassist: «Amerikanske standardmelodier»
Juni  Fre 11. 11.30   Meteorolog John Smits: «Fra primstav til yr»
Juni Fre 18.  11.30   Brukerrådet inviterer til sommerfest
Juni Fre 23. 11.30   Sopran Marilyn Almeida og pianist Guoste Tamulynaite: «Sommerkonsert»

 

grupper dag kl. start gruppeleder
Trim Man 09.45   Turid Os
Bridge Man 10.45   Arne Dalslaaen
Snekkerbua Tir/Ons/
Tor
10.00   Selvdreven
Biljard Tir
Tor
11.30
10.00
  Kjartan Festøy
Bærum Seniorkor Tir 16.00   Gerd Ramstad
Tlf. 905 50 166
Kirkeforum 1. Tir i mnd. 12.30   Prest/diakon fra Jar kirke
Herreklubben Ons 10.30   Kjartan Ferstøy
Lese og samtale 2. ons i mnd. 10.30   Kjartan Festøy
Litteratur 1. Tors i mnd.  11.30   Randi Botten
Fuglegruppe hver 14. dag Tor 10.30   Knut Stensrud og Geoffrey Acklam

 

kurs dag kl. påmelding Kursleder
Veiledning PC/nettbrett/smart- telefon Etter avtale     Frits Lemstad
Trim Ons 10:00 Påmelding resepsjonen Brit Moestue
Sterk og stødig Tir
Fre
10.00
10.00
Påmelding fortløpende Friskliv og mestring
67 50 88 00
Styrke og balanse 1 Tirs
Ons
Tors Fre
11:30
13:30
11:00
12:00
Påmelding Friskliv og mestring
67 50 88 00

Nærmere informasjon om grupper og pris på kurs kan fås i resepsjonen, eller på tlf. 916 24 075, mandag til fredag mellom
kl. 10:00 – 14:00

Opplysninger om oppstart av kurs og grupper kommer senere

Gml. Tanum vei 66, 1341 Slependen. Tlf. 67 50 83 70

E-post: tanum.eldresenter@baerum.kommune.no

Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Senteret er kommunalt drevet med brukerstyrte aktiviteter

Avdelingsleder: Eva Mesel Bøystad

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Kafeteriaens ÅPNINGSTID KL
Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Mandag – tirsdag - torsdag: Middag 13.00
Onsdag: Lunsj 11.30
Fredag: Grøt        12.00
Faste arrangementer KL
QUIZ-spørrelek hver mandag 12.00
Strikkekafé hver mandag 11.00
Slektsgransking hver onsdag          10.30
Biljard hver onsdag/fredag                09.00
Sosialrådgivning telefon
Målfrid Kippenes og Johanna Hermes 67 50 82 00
Frisør: Åpningstid: kl. 09:00         telefon
Mandag og onsdag: Bjørg Håvi
Tirsdag: Agneta Olander
67 50 83 74
Fredag kun etter avtale med Agneta Olander
Ikke avbestilt time må betales
920 27 169

Kontakt i seniorsenterets brukerråd:

Unn Levik Brukerrådets e-post: taogjo@gmail.com

De som ønsker å gi et bidrag til seniorsenterets styre, kan gjøre det på konto nummer 1644.03.55041eller på Vipps nr. 55 92 50

Frivillig

Har du ønske om å bidra på senteret? Ved å være frivillig, bidrar du til et variert tilbud på senteret. Du vil få meningsfulle oppgaver i et hyggelig fellesskap med andre, i kafe, ved arrangementer eller som kurs- eller gruppeleder.  Har du tid og overskudd, ta kontakt med Brukerrådet eller resepsjonen.

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Tir 1.  12.00   Bjørn Frodahl: «Historien om Hamang og Granfoss.»
Juni  Tor 3. 10.00   Datakafé    
Juni Tir 8. 12.00   Knut Magne Ellingsen: «Av barn og ….får man høre…»
Juni Tir 15. 12.00   Marit Sørum: «Eventyrlige Svalbard»
Juni  Tor 17. 13.00   Sommerfest med påmelding

 

grupper dag kl. Kontaktperson
Stoltrim Man 10.30 Eli Longva
Strikkekafé Man 11:00 Unn Levik
Quiz Man 12.00 Selvdreven
Bridge  Tir 18.00 Ragnhild Schlichting
Biljard Ons 09.00 Sigurd Dieserud
Hardtrim Ons 09.15 Eli Longva
Slektsgransking Ons 10.30 Dag Bjørnland og Berit Klaumann
Bibelgruppe Hver 3.ons. i mnd. 12:00 Barbara K. Doherty
Frimerkeklubb 1. og 3.ons. i mnd. 18:30 John Christensen
Biljard Fre 09.00 Sigurd Dieserud
Seniordans Fre 10.30 Evy Bagn
Annet      
Apparat-trim Daglig 09.00 - 14.30 Selvdreven

Nærmere informasjon om grupper, kurs, utleie og priser
mand. – tirsd.- og torsd. i resepsjonen eller på telefon 67 50 83 70 Opplysninger om oppstart av grupper kommer senere

Etablert 1984 Eiksveien 98, 1361 Østerås. Tlf. 67 16 22 40
E-post: oss@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene

Facebook: www.fb.me/osesenior

Avdelingsleder Morten Heggelund

 

Senterets åpningstid KL
Mandag - fredag 08.00-15.30
Kafeteriaens ÅPNINGSTID KL
Mandag - fredag 10:00-15.00
Middag serveres mandag-fredag i tiden 13.30-14.30
Faste arrangementer KL
Seniortreffen tirsdager fra 2. februar 11.00
Strikkekafé onsdager fra 3. januar    10.00
Quiz fredager fra februar  12.15

Daggruppe

Daggruppen er et tilbud til hjemmeboende eldre som ønsker å komme seg ut, få impulser og inspirasjon i samvær med andre. Tilbudet omfatter transport, måltider og ulike typer aktiviteter. For mer informasjon ring tlf. 477 88 764

Halvdagsgruppe

Tirsdager har vi også halvdagsgruppe. Tilbudet omfatter transport, middag, trim og hyggelig samvær. For mer informasjon ring tlf. 477 88 764

 

Kulturmedarbeider/frivillighetskoordinator telefon
Tine Sveen  E-post: anne.sveen@baerum.kommune.no 477 88 036
Sosialrådgivning telefon
Vigdis Kim 477 88 710
Fotterapeut telefon
Anne Vikerhaug, mandag, tirsdag og onsdag 909 53 062
brukerråd         telefon
Leder Dagny Arnestad.  E-post: dagny46@yahoo.no   482 61 326

De som ønsker å gi et bidrag til Brukerrådets arbeid, kan gjøre det til konto nummer: 6051 56 93044. Giro kan hentes i Resepsjonen

Facebook side

Vi legger jevnlig ut informasjon og bilder på vår Facebook side. Del gjerne siden med dine venner slik at vi får så mange "Liker" som mulig, da når vi ut til flere.

Kaffetreff med avdelingsleder

Har du noe på hjertet du ønsker å snakke med avdelingsleder om? Da er det bare å møte opp og ta en kopp kaffe med Morten Heggelund 27. januar kl. 12:00, eller 4. mai kl. 10:00

Seniortreff

Vi møtes i den røde sofaen og tar opp små og store tema som alle kan noe om. De som ønsker, spiser lunsj sammen etterpå. Tirsdager kl. 11:00 – 12:00 Gruppen ledes av Tine Sveen

 

måned dag og dato kl. start arrangement
Juni Man 7. 11.30   Frokosttreff for frivillige hjelpere
Juni  Ons 9.  10.30   Gåtur med Kari nedover Mærradalen fra Hovseter til Smestad: Oppmøte seniorsenteret og T-bane videre. Ta med mat, drikke og sitteunderlag. Påmelding innen 8. mai
Juni Tir 15.  12.00   «Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre» markeres med informasjonsdisk
Juni Ons 23. 12.00   Midtsommerfeiring med rømmegrøt, spekemat og underholdning. Påmelding senest 16.juni
Juli Ons  11.30   Boccia i hagen (utgår på regnværsdager)
Juli  Fre  12.30   Quiz

 

grupper dag kl. Gruppeleder
Fransk oppfriskning I Man 13.30 Ingegerd Frognes og Randi Lunde
Fransk oppfriskning II Man 13.30 Kari Fonnes
Fransk samtale Man 11.30 Kari Fonnes
Gyllenlær   Tirs 15.00 Karna Hjetland Sundsby
Teater A * Man 10.00 Bergljot Vinjum
Sy- og strikketreff Tir 10.30 Selvdreven
Teater B *               Tir 10.00 Berit Ekfelt
Diskusjon A *        Ons 10.00 Torkild Skallerud
Litteratur A  *      Ons 10.30 Margarethe Christie
Teater C  *            Ons 10.15 Aud Bakke
Dikt og prosa * Tor 10.30 Dagny Arnestad
Litteratur C * Tor 10.00 Margarita Sandahl
Maling på glass og porselen Tor 10.00 Tine Sveen
Musikk-gleder * Tor 14.15 Jon Fanavoll
Musikkminner Tor 14.15 Kjersti Lysne
Tysk samtale Tor 13.00 Berndt Molstad
Østerås seniorkor Fre 10.00 Sissel Herzenberg

* Gruppen møtes hver annen uke. Husk påmelding til alle grupper, selv om du var deltaker høsten 2020.

 

kurs dag kl. Påmelding Kursleder
Balanse 1 Ons 13.30   Eli Longva
Balanse 2 Ons 13.30   Eli Longva
Sterk og stødig Tir 13.00 Fortløpende Friskliv og mestring
Tlf. 67 50 88 00
Sterk og stødig   Tir 14.15 Fortløpende Friskliv og mestring
Tlf. 67 50 88 00
Sterk og Stødig Ons 12.30 Fortløpende Friskliv og mestring
Tlf. 67 50 88 00

Nærmere informasjon om grupper, påmelding og pris på kurs i resepsjonen eller på telefon 67 16 22 40. Opplysninger om oppstart av kurs og grupper kommer senere