Åpningstider

senteret 

 • Mandag-fredag, kl. 9.30-15 
 • Lørdag kl. 11-14

Kafé 

 • Åpen hver dag  kl. 10-14
 • Middag mandag - fredag kl. 13.30 

Telefon

67 51 89 60

E-post

stabjarsenior@gmail.com

Besøksadresse

Ringsveien 2
1368 STABEKK

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

 • Leder for senteret er Helle Brit Oppedal
 • Avdelingsleder Eva Mesel Bøystad
 • Styreleder, Venner av Stabekk og Jar Seniorsenter:
  Gerd Mathiesen, tlf. 67 53 59 42 / 911 28 169

Program

Tilbud

 • Meny februar 2018 (pdf)
 • Kafé med middag
 • Kurs og grupper
 • Foredrag og underholdning
 • Forebyggende Team
  Forebyggende team tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Ringhøyden seniorsenter tlf . 67 50 63 33
 • Fotpleie, timebestilling: tlf. 67 53 46 60
 • Utleie

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne i Forebyggende team:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og ansatte i Forbyggende team har taushetsplikt.