İltica edenler için psikolojik sağlık ekibi :

Konuşmak için birisine gerek duyuyor musunuz?

Çok fazla düşünceleriniz mi var, yorgun musunuz, stresli misiniz veya

uyku uyumakta sıkıntı mı yaşıyorsunuz?

İltica edenlere yönelik Psikolojik Sağlık Ekibi'nde ya bir psikologla veya psikilojik sağlık rehberiyle konuşabilirsiniz.

Sır saklama yükümlülüğümüz var, bu hizmet ücretsizdir, ve tercüman

aracılığıyla konuşabiliriz.

Telefonla veya kısa mesaj SMS ile ulaşabilirsiniz. Telefon numaraları

45 65 16 31 veya 40 40 59 04.

Bizi Slependveien 1 Bjørnegård aktivitetshus adresinde bulabilirsiniz.

Sandvika Kommunegården'de de buluşabiliriz .