Friskliv og mestring, avdeling rehabilitering 

Avdelingen består av:

 • Ergo- og fysioterapeuter på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter.
 • Tre tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hvert rehabiliteringsteam består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier.
 • Avdelingsleder er Tom K. Wilhelmsen.

Hvem kan få tjenesten?

Voksne innbyggere som har funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.

Voksne innbyggere med behov for medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt.

Slik kan du nå oss

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell på tlf. 67 50 88 00. 

Epost: post@baerum.kommune.no

Rehabiliteringsteam

Hvem er vi? 

Vi er tre team hvor hvert team består av en  sykepleier, en fysioterapeut og en ergoterapeut.  Vi bistår deg i din rehabiliteringsprosess. Vi hjelper deg med å mestre hverdagen og bidrar til økt livskvalitet.

Hvem er vår målgruppe?

Hjemmeboende personer over 18 år som har:

 • Omfattende funksjonsendring grunnet redusert fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne.
 • Behov for tett tverrfaglig oppfølging.
 • Rehabiliteringspotensiale.

Pasienter med hovedproblematikk innen psykiatri, rus og demens er ikke vår målgruppe, da disse har stående tilbud fra andre
tjenestesteder i Bærum kommune.

Hva gjør vi?

Vi gjør en vurdering av din fysiske, psykiske og sosiale situasjon og utarbeider mål sammen med deg. Dette omfatter:

 • Hjemmebesøk – vurdering av dine og pårørendes behov.
 • Kartlegging og observasjon i dagligdagse aktiviteter.
 • Samtaler om å leve med endringer, mestring og motivasjon.
 • Trening i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet.
 • Samarbeid og dialog med tjenester som inngår i din rehabilitering.
 • Støtte/veiledning tilbake til arbeid/skole/annen dagligdags aktivitet.
 • Vår oppfølging tilbys i en avgrenset periode på opptil 8–12 uker.

Hva forventer vi av deg?

 • Du deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen og er treningsmotivert.
 • Du har et ønske om endring av funksjon og aktivitet.
 • Du har et ønske om å mestre daglige aktiviteter.
 • Du holder deg til gjeldende smittevernregler fra Bærum kommune.

Forhåndsregler, COVID-19:

 •  Dersom du har symptomer, er i karantene eller er bekreftet smittet med COVID-19, ber vi deg kontakte oss ang dette.

Kom i kontakt med rehabiliteringsteam

Vi tar imot henvendelser direkte fra pasient, pårørende eller helsepersonell, hvorpå vi avtaler et tidspunkt for et vurderingsbesøk med pasienten.  Se mer kontaktinformasjon nede på siden.