Her finner du informasjon om tilrettelagte aktivitets- og arbeidstilbud for utviklingshemmede og deltakere med ulike funksjonsnedsettelser bosatt i Bærum kommune.

Alle som søker et tilbud innen tilrettelagt aktivitet på dagtid, tilrettelagt arbeid eller varig tilrettelagt arbeid går igjennom et felles inntak. Bærum kommunale dagtilbud, Bærum Arbeidssenter, Arba AS, tildelingskontoret i Bærum kommune og NAV har felles inntak. Tildelingskontoret har en koordinerende rolle i inntaket.

Nedenfor finner du mer informasjon om den enkelte tilbyder, hvem som kan søke, søknadsskjema og søknadsfrister.

Tilrettelagt aktivitet i Bærum kommunale dagtilbud

Tjenestene Tilrettelagte aktivitetstilbud, seniortilbud og Etter skole- og arbeidstilbud (ESA) skal sammen med kommunens øvrige tjenestetilbud gi varierte og tilpassede aktiviteter på dagtid. Tilrettelagte aktivitetstilbud og seniortilbud er gruppebaserte tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser (hovedsakelig utviklingshemming). Tilbud kan gis personer som ikke kan nyttiggjøre seg av tilbud ved Bærum arbeidssenter eller andre bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid.

Hvem kan søke

Søker må ha en funksjonshemming, eller av andre årsaker ha behov for kommunens bistand for et fungerende dagligliv. Søkere er uføretrygdet eller i avklaring til, og ha fullført videregående opplæring. Mulighet for tilrettelagt arbeid skal ha blitt vurdert.

Søknadsfrist

1. februar.

Kontakt

Ta kontakt med tjenesteleder Eivind Strøm, estro@baerum.kommune.no

Les mer Bærum kommunale dagtilbud her

Søk Tilrettelagt aktivitet her (digitalt)

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Tilrettelagt arbeid i Bærum Arbeidssenter

Bærum Arbeidssenter er et kommunalt tjenestested som tilbyr tilrettelagt arbeid for voksne utviklingshemmede samt andre med ulike funksjonsnedsettelser fra 18 år, og minoritetsspråklige i språk- og arbeidstrening. Tjenestestedet har arbeidstakere i tilrettelagt arbeid, deltakere i tiltak fra NAV og tilrettelagte hospiteringsplasser for elever fra videregående skoler. Alle er i arbeid ved avdelingene på Rud, Wøyen gård og Emma Hjorth, i tillegg til personalkantinen i kommunegården.

Hvem kan søke

Søker er uføretrygdet eller i avklaring til, har fullført videregående skole, Mulighet for tilrettelagt arbeid i Arba skal ha blitt vurdert. Tilrettelagt arbeid i Bærum Arbeidssenter tildeles gjennom Tildelingskontoret. Øvre aldersgrense er 60 år.

Søknadsfrist

Mottar løpende søknader gjennom året, med påfølgende oppstart.

Varighet

Vedtaket er ikke tidsbegrenset. Tildelingskontoret og Bærum Arbeidssenter vil sammen vurdere den enkeltes utvikling og jevnlig vurdere andre muligheter for den enkelte.

Kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende samtale telefon 67 50 88 50.

Les mer om Bærum Arbeidssenter her

og

vikanda.no

Søk Tilrettelagt arbeid her

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Tilrettelagt arbeid i Arba AS

Arba sitt samfunnsoppdrag er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid. Arba har 114 tilrettelagte arbeidsplasser, både internt hos Arba og hos diverse arbeidsgivere i nærområdet.

Hvem kan søke:

Hvis du har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og har lyst på jobb, kan du få tilbud om tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Søknadsfrist:

Mottar løpende søknader gjennom året med påfølgende oppstart.

Varighet:

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller annet arbeid.

Kontakt:

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Les mer om Arba sitt tilbud her

Søk Tilrettelagt arbeid her

 

Tilrettelagt arbeid på Aurora Verksted

Aurora Verksted er et ideelt samvirke som etter kontrakt med Bærum kommune tilbyr individuelt tilpassede arbeidsplasser innen kunst og håndverk. Arbeidstakerne er mennesker med ulik grad av yrkeshemming, hovedsakelig psykisk utviklingshemming, diagnoser fra psykiatri og/eller fysiske funksjonshemminger. Målet er å gi den enkelte mulighet til å delta i samfunnet og sikre mening og verdighet.

Hvem kan søke:

Søkere som er uføretrygdet eller i avklaring til uføretrygd, og som har fullført videregående skole. Mulighet for tilrettelagt arbeid i Arba skal ha blitt vurdert. Tilrettelagt arbeid på Aurora Verksted tildeles gjennom Tildelingskontoret, Bærum kommune. Øvre aldersgrense er 60 år. Aurora Verksted tilrettelegger for brukere med oppfølgingsbehov fra 1:1 til 1:4.

Søknadsfrist:

Løpende opptak ved ledig kapasitet

Varighet:

Vedtaket er ikke tidsbegrenset. Tildelingskontoret og Aurora Verksted vil sammen vurdere den enkeltes utvikling og jevnlig vurdere andre muligheter for den enkelte.

Kontakt:

Ta kontakt med driftssjef Pål R. Stensen for ytterligere informasjon, avtale om besøk på bedriften, med mer.

Les mer på Aurora Verksted 

Søk Tilrettelagt arbeid her

Søknadsskjema for utskrift (pdf)