Om tilbudet

Dagsentrene tilbyr aktiviteter på dagtid til personer med funksjonsnedsettelse. Dagaktivitetstilbudet i Bærum har fem avdelinger. 

Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid. Alle dagsenter har aktiviteter tilpasset den enkelte.

Eksempler på aktiviteter:

  • arbeids- og hobbyoppgaver
  • opptrening av ferdigheter
  • sosiale samlinger
  • utflukter
  • trim

Dagsenterene i Bærum

Se oversikt over dagsenter under.

Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
Avdeling Berget Tokerudkollen 35, Sandvika. 67 13 76 02 
Konstituert Avdelingsleder er Aurora Halle   408 85 644
Årsplan 2024 pdf    
Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA) ESA søknadsskjema    
Kontaktinformasjon
avdeling/leder adresse TELEFON
Avdeling Hegnatun Jens Holes vei 3, Sandvika 67 15 02 80
Avdelingsleder er Grethe Moe   900 14 913 
Årsplan Hegnatun 2024 (pdf)    
Kontaktinformasjon
leder/ adresse TELEFON
Avdeling Fagnatun Jens Holes vei 7, Sandvika. 67 13 86 73
Avdelingsleder er Hilde Waade   948 78 731
Årsplan 2024(pdf)    
Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA) ESA søknadsskjema    
Kontaktinformasjon
avdeling/leder adresse TELEFON
Avdeling Kastet Tokerudkollen 39, Sandvika. 67 15 04 57
Avdelingsleder er Hilde Waade   971 98 447
Årsplan 2024 (pdf)    
Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
Avdeling Myrvangveien Myrvangveien 4, Haslum. 67 58 11 95
Avdelingsleder er Grethe Moe   900 14 913 
Årsplan 2022 (pdf)    
Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
Avdeling Skaret Valkyrieveien 13, 1349 Rykkinn 67 13 76 02 
Konstituert Avdelingsleder er Hilde Strand Farag 995 47 309 408 85 644
Årsplan 2024 pdf    
Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA) ESA søknadsskjema    

REGA (Regionalt Aktivitetssenter) har aktivitet og opplevelsestilbud til alle grupper av befolkningen, og noen av husene blir brukt som behandlingstilbud for spesielle grupper.