Her finner du kontaktinformasjon til hjemmesykepleien i Bærum kommune og oversikt over tilhørende gateadresser(pdf).

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Kari Randem 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder (vikar) Ruth Marie Sacro 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Rita Sørheim 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519
Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef:

Anne Berit Johansen 

406 02 138  mandag-fredag 08:00-15:30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Vakttelefon Avdeling Berger/Lommedalen   913 87 296
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Tonje Lund  482 43 122 mandag-fredag 08:00-15:30
Vakttelefon Skui/Kolsås   913 87 297
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

 

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann    
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingssykepleier Andrea W. Øwre-Johnsen 67 50 45 12/
404 92 310
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingssykepleier Ingvild Aannø 67 50 45 23
Vakttelefon:   992 29 946
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Barbara Stormer Vadseth 941 61 179
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Hverdagsrehabilitering Sandvika: mandag-fredag 902 45 784
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706
Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Mariann Iversen 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefoner:
til kl. 15.00 hverdager  67 50 89 50
  Fra kl. 15.00-22:00 og lørdag/søndag: Tast 1 for avdeling Eiksmarka, Tast 2 for avdeling Hosle, Tast 3 for avdeling Øvrevoll  
Natt: (kl. 22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka Avdelingsleder Oda Halvorsen Vikran 4573 3093
Avdeling Hosle Avdelingsleder Kristine Trømborg 4790 3001
Avdeling Øvrevoll Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 9548 6994
Hukommelsesteam Østerås onsdager 9050 4904

 

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf)