Her finner du kontaktinformasjon til hjemmesykepleien i Bærum kommune og oversikt over tilhørende gateadresser(pdf).

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Karianne Lippert 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder Ruth Marie Sacro 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Sara Bjersne 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519

Adresseregister Bekkstua.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Berit Johansen  406 02 138  mandag-fredag 08.00-15.30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Vakttelefon Avdeling Berger/Lommedalen   913 87 296
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Sarah Herrfurth-Erichsen 900 53 348 mandag-fredag 08.00-15.30
Vakttelefon Skui/Kolsås   913 87 297
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

Adresseregister Rykkinn.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann   67 50 45 18
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingssykepleier Ingvild Annø 67 50 45 12
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingssykepleier Tonje Lund 67 50 45 23
Vakttelefon:   480 07 877
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Ingvild Aannø 67 50 45 12
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (natt kl. 22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706

Adresseregister Sandvika.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Mariann Iversen 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefonen:
Mandag t.o.m. Fredag
kl 08.00 - 11.00 11.30 - 15.00 
67 50 89 50
  Kveld og helg
kl. 15.00 - 22.00 og Tast 1 avdeling Eiksmarka, Tast 2 avdeling Hosle, Tast 3 avdeling Øvrevoll
 
Natt: (kl. 22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka Avdelingsleder Oda Halvorsen Vikran 457 33 098
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Hosle Avdelingsleder Sindre Tidemann Rise  479 03 001
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Øvrevoll Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 954 86 994
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Hukommelsesteam Østerås Onsdager
kl 08.00 - 15.00
905 04 904

Adresseregister Østerås.pdf