Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Tjenesten omfatter praktisk bistand, avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, opplæring og støttekontakt. At ordningen er brukerstyrt betyr at du får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv. BPA er særlig aktuelt når du har behov for fleksibilitet i hverdagen og kunne være aktiv.

Hvem brukerstyrt personlig assistanse aktuelt for?

  • Du som er mellom 18 og 67 år, og på grunn av nedsatt funksjonsevne har et sammensatt og stort behov for tjenester, og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som er, forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser og som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Leverandører av BPA som du kan velge mellom / kontaktinformasjon:

Du velger selv hvilken leverandør du ønsker å benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Ta kontakt for mer informasjon om brukerstyrt personlig assistanse eller andre helse- og omsorgstjenester.

Telefon 67 50 40 50 eller på  tildelingskontoret@baerum.kommune.no  

Telefonen er bemannet alle hverdager 09:00 – 11:00 og 12:00 – 14:00.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)