Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en viktig tjeneste for mange av kommunens innbyggere. Kommunen er en av fem alternative leverandører.

Kommunen er et trygt og driftssikkert alternativ.

Kommunens fokus er solid drift, nærhet til tjenestemottager, en rådgiver å forholde seg til for alle typer spørsmål. Det er ryddige og forutsigbare forhold for de ansatte. Dette mener vi at vi oppnår ved:

  • Lang erfaring i etablering og oppfølging av BPA-ordninger
  • Opplæring
  • Lønn etter tariff og ansiennitet samt pensjonsrettigheter for assistenter
  • Oppfølging av egen rådgiver fra kommune

Hege Lund mobil 932 62 233, hege.lund@baerum.kommune.no
Hun er tilgjengelig på telefon og e-post mellom klokken 09.00-15.00 alle ukedager.