Medisinsk Senter Fornebu er en tverrfaglig klinikk med leger, fysioterapeut og psykolog. Klinikken har en fysioterapeut med driftsavtale.  Det legges vekt på at den fysikalske behandlingen er kunnskapsbasert, det vil si at både dine egne erfaringer med smertene/plagene og oppdatert forskningskunnskap får betydning for den behandlingsplanen som settes opp. Du vil kunne få behandling for de fleste smertetilstander i bevegelsessystemet.

Det legges vekt på at antallet individuelle konsultasjoner holdes på et minimum, men at du i stedet får tett oppfølging når det gjelder egenaktivitet. Det langsiktige målet for behandlingen er at du skal være rustet til å forebygge at smertene/plagene kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Det gis kun unntaksvis kontinuerlig fysioterapibehandling over lengre tid. Fysioterapibehandlingen ved senteret foregår i nært samarbeid med fastlegene, slik at du som pasient skal føle deg best mulig ivaretatt.

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeut med avtale:

  • Yngve Røe, PhD innen skuldersmerte

Type behandling instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Ergonomi

Åpningstider

Mandag – fredag kl 08:00 - 15:30

Telefon

67590636

Besøksadresse

Forneburingen 209, (Kjøpesenteret Fornebu S, bygg C)
1364 Fornebu

Hjemmeside 

http://www.medisinsksenterfornebu.no/