Frelsesarmeen sykle

Frelsesarmeens rusomsorg i Sandvika består av 3 forskjellige tiltak, Varmestua, Jobben og Stedet.

Målgruppe

Voksne med rusutfordringer

Tilbud

Varmestua

er et gatenært tilbud for mennesker med rusproblemer og vanskeligstilte over 18 år i Bærum. Varmestua drives i samarbeid med Bærum kommune og skal være et trygt og sosialt sted å komme til.

De ansatte er opptatt av å skape en god atmosfære med fokus på tillit og respekt, myndiggjøring, håp og tro. Vi har åpent alle ukedager fra kl. 9 – 14 og søndager kl. 12 - 15, samt at vi har etablert et oppsøkende tilbud tre ettermiddager i uken (på elsykkel). På Varmestua serveres det måltider, der er det mulig å hvile litt, få dusjet og vasket klær. Vi tilbyr også hjelp og støtte i møte med hjelpeapparatet og andre instanser.

Jobben

er et frivillig arbeidstreningstilbud  for voksne med rusutfordringer. Jobben har tilbud fire dager i uken, fire timer per dag inkludert frokost og lunsj på Varmestua. Det utbetales daglig en motivasjonslønn som det betales skatt av. Deltakernes arbeid består av flere prosjekt og oppgaver som gjennomføres i samarbeid med arbeidsveilederne. Prosjekter som gaterydding med tralle, skjærgårdstjeneste på båt i sommerhalvåret, BiJobben (honningproduksjon), plenklipping i sesong, orden rundt bygård i Elias Smiths vei 10, grønnsaksdyrking, vedhugging og snekkerverksted med mer. Tiltaket er opptatt av at deltakerne skal øke antall rusfrie timer og oppleve hverdagsmestring og rutine i hverdagen gjennom verdige og gode arbeidsoppgaver.

«Stedet»

er et rusfritt aktivitetstilbud og værested for voksne i regi av Frelsesarmeens rusomsorg i Sandvika. Tiltaket er en arena for mennesker med rusproblemer som ønsker et rusfritt liv. Det er en arena hvor prososial væremåte og fellesskap står i sentrum og hvor vi tilbyr meningsfylte aktiviteter og samvær som gir motivasjon til endring, og fremmer utvikling av sosiale ferdigheter. En plattform for ettervern, nettverksbygning og utvikling, i fellesskap med faglig kompetente ansatte og brukerne selv

Frelsesarmeen stand

Link til hjemmeside varmestua

Link til hjemmeside rusomsorg stedet

Link til facebook jobben

Link til facebook stedet

 

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Richard Tybring Aune (Daglig leder)

Åpningstider

Alle dager unntatt lørdager

Telefon

47483818

E-post

richard.aune@frelsesarmeen.no

Besøksadresse

Elias Smiths vei 10 og 14
1337 Sandvika