Varmestua-inngangspartiet

Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Varmestua

Varmestua er et lavterskeltilbud i Bærum kommune for vanskeligstilte mennesker med rusproblemer. Hovedmålet for Varmestua er å møte mennesker der de er, knytte relasjoner, skape tillit og en bedre hverdag forbrukerne.

De fleste som besøker Varmestua er avhengig av rusmidler, noen er en del av et kriminelt miljø og alle har store livsutfordringer.
Varmestua har stor takhøyde - man kan komme og bli møtt som den man er.

Varmestua tilbyr mat, klær, dusj, vask av klær og en god samtale. Vi har også et hvilerom der folk kan slappe av.

Varmestua er:

  • En trygg møteplass for mennesker med rusproblemer.
  • Et sted der man kan bli sett, hørt, respektert og verdsatt.
  • Et fellesskap der man kan kjenne omsorg og varme.

Vi er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og fokuserer på å hjelpe brukerne til å komme i kontakt og nyttiggjøre seg av det ordinære hjelpeapparatet.

I tilknytning til Varmestua har vi også en oppsøkende feltarbeider på sykkel som deler ut drikke og matpakker tre ettermiddager i uken. Videre er det andakt en gang i uken for de som vil på Varmestua.

Hvem kan bruke tjenestene/ aktivitetene?

Rusavhengige og vanskeligstilte i Bærum kommune.

Frukt er sunt Lunsj Sykkeltjeneste

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00-14.00

Søndag 12.00-15.00

Telefon

Telefon Varmestua: 47 48 38 18

Besøksadresse

Elias Smiths vei 10
1337 Sandvika