Hovedmålet er å forebygge isolasjon og ensomhet, samt å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og kulturtilbud.

Vi jobber etter en tredelt modell: Individuell støttekontakt, deltakelse i gruppeaktivitet hos oss eller deltakelse i ordinære fritidstilbud.

En støttekontakt kan følge til fysisk aktivitet som turer, svømming, bowling eller kulturelle aktiviteter som kino, museum og teater for eksempel.