Støttekontakt

Støttekontakttjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for en meningsfull fritid og sosialt samvær.

Hovedmålet er å forebygge isolasjon og ensomhet, samt å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og kulturtilbud.

Vi jobber etter en tredelt modell: Individuell støttekontakt, deltakelse i gruppeaktivitet hos oss eller deltakelse i ordinære fritidstilbud.

En støttekontakt kan følge til fysisk aktivitet som turer, svømming, bowling eller kulturelle aktiviteter som kino, museum og teater for eksempel.

Her kan du søke om å bli støttekontakt

Ledsagerbevis - søknad

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss:

Fritid og avlastning

Postadresse:
Bærum kommune
Fritid og avlastning

Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Løkkeåsveien 2
SANDVIKA