Hjemmesykepleie

Hjemmebaserte tjenester

er et tilbud til innbyggere med vedtak fra kommunen om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet. Kommunens pleie- og omsorgtjenester bidrar til at du så langt som mulig skal greie deg selv i dagliglivet. Kommunen vurderer ditt behov for bistand med fokus på dine ressurser og at du i størst mulig grad skal mestre din hverdag. Hjemmesykepleie og praktisk bistand skal sikre at du får forsvarlig og sikker hjelp i ditt eget hjem.

Hjemmesykepleie er gratis. Prisen for praktisk bistand bestemmes ut fra husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag. Du betaler det samme for praktisk bistand uansett om du får tjenestene fra kommunen eller fra privat leverandør som har avtale med kommunen. Du mottar faktura fra kommunen.

Dette kan du forvente av oss:

Bærum kommune har mange sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter med lang erfaring og høy kompetanse. De ansatte i hjemmebaserte tjenester gjør sitt beste for at du i størst mulig grad skal mestre hverdagen. For å sørge for din sikkerhet skal de ansatte legitimere seg. Vi lager en avtale på når vi skal komme til deg og tilstreber å komme til avtalt tid. Blir vi forsinket gir vi deg beskjed.

Ditt hjem er vår arbeidsplass. For å bistå deg best mulig kan vi sammen ordne nødvendige hjelpemidler eller andre tiltak som ivaretar din sikkerhet og vår helse. Det skal være røykfritt når ansatte er til stede i din bolig. Vi har taushetsplikt som omfatter deg og ditt hjem.

Du finner informasjon, søknadsskjema og aktuelt lovverk i linken nedenfor - Tildelingskontoret.

Les mer om tildelingskontoret her

Oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

Kontaktinformasjon
distrikt bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Kari Randem 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
     
     
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder Irene Husebø 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
     
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Rita Sørheim 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
     
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
     
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519
     

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt rykkin ledelse TELEFON
Konstituert Distriktssjef: Anne Berit Johansen 406 02 138
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
     
     
Avdeling Berger/Lommedalen: Konstituert Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647
     
Avdeling Skui/Kolsås: (Avdelingsleder Tatjana Asanin er i permisjon)  Konstituert avdelingssykepleier Cathrine Krydsby  482 43 122
     
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 78
     
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044
     

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann    
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
     
Avdeling Sandvika: Avdelingsleder Ingvild Aannø 67 50 45 12
Vakttelefon:    480 04 763
     
Avdeling Tanum: Avdelingsleder Jannicke Skjelstad 67 50 45 23
Vakttelefon:   480 07 877
     
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Barbara Stormer Vadseth 941 61 179
  Telefon dagtid 67 50 45 24
Vakttelefon:  (22.00 - 07.30) 482 74 645
     
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 948 85 434
     
Hverdagsrehabilitering Sandvika: mandag-fredag 902 45 784
     
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706
     

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Monica Christie 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefoner:
til kl. 15.00 hverdager  67 50 89 50
  Fra kl. 15.00-22:00 og lørdag/søndag: Tast 1 for avdeling Eiksmarka, Tast 2 for avdeling Hosle, Tast 3 for avdeling Øvrevoll  
Natt: (kl. 22.00 - 07:30) 482 74 645
     
Avdeling Eiksmarka: Avdelingsleder Ellen Holt Strand 918 30 934
     
Avdeling Hosle Avdelingsleder Cathinke Marie Berg 479 03 001
     
Avdeling Øvrevoll: Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 954 86 994
     
Hukommelsesteam Østerås: onsdager 905 04 904
     

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)