Hjemmesykepleie

Hjemmebaserte tjenester

er et tilbud til innbyggere med vedtak fra kommunen om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet. Kommunens pleie- og omsorgtjenester bidrar til at du så langt som mulig skal greie deg selv i dagliglivet. Kommunen vurderer ditt behov for bistand med fokus på dine ressurser og at du i størst mulig grad skal mestre din hverdag. Hjemmesykepleie og praktisk bistand skal sikre at du får forsvarlig og sikker hjelp i ditt eget hjem.

Hjemmesykepleie er gratis. Prisen for praktisk bistand bestemmes ut fra husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag. Du betaler det samme for praktisk bistand uansett om du får tjenestene fra kommunen eller fra privat leverandør som har avtale med kommunen. Du mottar faktura fra kommunen.

Dette kan du forvente av oss:

Bærum kommune har mange sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter med lang erfaring og høy kompetanse. De ansatte i hjemmebaserte tjenester gjør sitt beste for at du i størst mulig grad skal mestre hverdagen. For å sørge for din sikkerhet skal de ansatte legitimere seg. Vi lager en avtale på når vi skal komme til deg og tilstreber å komme til avtalt tid. Blir vi forsinket gir vi deg beskjed.

Ditt hjem er vår arbeidsplass. For å bistå deg best mulig kan vi sammen ordne nødvendige hjelpemidler eller andre tiltak som ivaretar din sikkerhet og vår helse. Det skal være røykfritt når ansatte er til stede i din bolig. Vi har taushetsplikt som omfatter deg og ditt hjem.

Du finner informasjon, søknadsskjema og aktuelt lovverk i linken nedenfor - Tildelingskontoret.

Les mer om tildelingskontoret her

Oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Karianne Lippert 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder Ruth Marie Sacro 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Sara Bjersne 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519

Adresseregister Bekkstua.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Berit Johansen  406 02 138  mandag-fredag 08.00-15.30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Vakttelefon Avdeling Berger/Lommedalen   913 87 296
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Sarah Herrfurth-Erichsen 900 53 348 mandag-fredag 08.00-15.30
Vakttelefon Skui/Kolsås   913 87 297
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

Adresseregister Rykkinn.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann   67 50 45 18
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingssykepleier Ingvild Annø 67 50 45 12
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingssykepleier Tonje Lund 67 50 45 23
Vakttelefon:   480 07 877
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Ingvild Aannø 67 50 45 12
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (natt kl. 22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706

Adresseregister Sandvika.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Mariann Iversen 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefonen:
Mandag t.o.m. Fredag
kl 08.00 - 11.00 11.30 - 15.00 
67 50 89 50
  Kveld og helg
kl. 15.00 - 22.00 og Tast 1 avdeling Eiksmarka, Tast 2 avdeling Hosle, Tast 3 avdeling Øvrevoll
 
Natt: (kl. 22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka Avdelingsleder Oda Halvorsen Vikran 457 33 098
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Hosle Avdelingsleder Sindre Tidemann Rise  479 03 001
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Øvrevoll Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 954 86 994
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Hukommelsesteam Østerås Onsdager
kl 08.00 - 15.00
905 04 904

Adresseregister Østerås.pdf