Hjemmesykepleie

Hjemmebaserte tjenester

er et tilbud til innbyggere med vedtak fra kommunen om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) i hjemmet. Kommunens pleie- og omsorgtjenester bidrar til at du så langt som mulig skal greie deg selv i dagliglivet. Kommunen vurderer ditt behov for bistand med fokus på dine ressurser og at du i størst mulig grad skal mestre din hverdag. Hjemmesykepleie og praktisk bistand skal sikre at du får forsvarlig og sikker hjelp i ditt eget hjem.

Hjemmesykepleie er gratis. Prisen for praktisk bistand bestemmes ut fra husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag. Du betaler det samme for praktisk bistand uansett om du får tjenestene fra kommunen eller fra privat leverandør som har avtale med kommunen. Du mottar faktura fra kommunen.

Dette kan du forvente av oss:

Bærum kommune har mange sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter med lang erfaring og høy kompetanse. De ansatte i hjemmebaserte tjenester gjør sitt beste for at du i størst mulig grad skal mestre hverdagen. For å sørge for din sikkerhet skal de ansatte legitimere seg. Vi lager en avtale på når vi skal komme til deg og tilstreber å komme til avtalt tid. Blir vi forsinket gir vi deg beskjed.

Ditt hjem er vår arbeidsplass. For å bistå deg best mulig kan vi sammen ordne nødvendige hjelpemidler eller andre tiltak som ivaretar din sikkerhet og vår helse. Det skal være røykfritt når ansatte er til stede i din bolig. Vi har taushetsplikt som omfatter deg og ditt hjem.

Du finner informasjon, søknadsskjema og aktuelt lovverk i linken nedenfor - Tildelingskontoret.

Les mer om tildelingskontoret her