Sandvika helsestasjon

Velkommen til  Sandvika helsestasjon

Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0-5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Svangerskapsomsorgen og helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier, jordmødre og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.  Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Informasjon om timeavtaler

Vi gjør avtale om ny time fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Ta med teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til timeavtalen.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.

Sandvika Helsestasjon

Sandvika Helsestasjon Sandvika Helsestasjon Sandvika Helsestasjon Sandvika Helsestasjon Sandvika Helsestasjon skilt Sandvika Helsestasjon høyde Sandvika Helsestasjon kosedyr

 

Åpningstider

Ordinære åpningstider

Mandag–fredag kl. 8.00–15.30

Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.15–15.15

Svangerskapskontroll:

Mandag-fredag kl. 8.00-15.30

Åpen time

Onsdag kl 13.00 - 14.30 

Helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom i Sandvika har nå kontorer i kommunegården - Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Tilbud for alle unge i alderen 13-23 år. Åpent mandager og tirsdager kl. 15.30-18.30. 

 

Telefon

67 50 32 50

E-post

sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Rådman Halmrastsvei 2, 3 etg.
1337 Sandvika

Parkering og offentlig kommunikasjon

Vi har ikke egne P-plasser. Det er enkelt å parkere under motorveibrua eller på taket av Helgerudgården. Det er mange busser som stopper på Sandvika bussterminal.

Postadresse

Sandvika helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Sandvika helsestasjon

    Reise fra Sandvika helsestasjon